[KOM-404197] För utförande av E4 Persön – S. Råneå, delen genom Börjelslandet inom Luleå kommun, Norrbottens län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404197
Place of execution
Norrbottens län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Av Investering Distrikt Nord särskilt utpekat utvecklingsfrämjande projekt vars syfte är att uppmuntra entreprenörer att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid. Avser utförande av mitträcke och viltstängsel längs sträckan, port vid Rupa för GC-väg, 1 viltuthopp vid Smedsbykorsningen, GC-vägar som ansluter till busshållplatser vid porten, flytt av 2 busshållplatser och rivning av 2 busshållplatser, ny C-korsning och stängning av anslutningar, nya enskilda vägar, samt ny beläggning på sträckan.

Final day for submitting
3/17/2021
Tender valid until
9/17/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE332
Norrbottens län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45233100-0
Anläggning av huvudvägar och andra vägar

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.