[KOM-404367] För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för 2 broar över väg Huvudel 1: 24-1377- 1 och Huvuddel 2: 25-1390-1 inom Skellefteå och Kalix kommun, Västerbotten och Norrbottens län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404367
Place of execution
Sverige, Norra sverige
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Projektering av 2 st vägbroar: Huvuddel 1: 14211 Bro över allmän väg Skellefteå hamn och Huvuddel 2: 14214 Bro över väg E4 (trafikplats Lampen) Separat tilldelning tillämpas

Final day for submitting
3/22/2021
Tender valid until
6/9/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE3
Norra sverige
CPV (MD97)
45221100-3
Anläggningsarbeten för broar
CPV (MD97)
45221110-6
Byggnation av bro
CPV (MD97)
45221111-3
Byggnation av vägbro
CPV (MD97)
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
CPV (MD97)
71311210-6
Konsulttjänster för vägar
CPV (MD97)
71318000-0
Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
CPV (MD97)
79418000-7
Konsulttjänster för upphandling

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.