Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-413632 - Beläggning väg E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen och 522 Bubäcken-Stöcksjö, AC-län Award notice

new

Deadline for tenders 9/6/2023, the notice is published between 9/26/2023 and 10/26/2023. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411517 - Ramavtal avseende konsulter inom Independent Safety Assesor Award notice

new

Deadline for tenders 5/24/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 9/29/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408048 - Stagskruv och najningsspiraler. #11309 Award notice

new

Deadline for tenders 6/1/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/23/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411839 - Produktion Lv 641, GC-väg Sannahed - Ralavägen Award notice

new

Deadline for tenders 8/30/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/25/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413758 - Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken Tender notice

new

Deadline for tenders 10/23/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/23/2023. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken
28 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412724 - LV 519 Räng Sand och Kämpinge by, Konsult, Vellinge kommun i Skåne län. Tender notice

new

Deadline for tenders 11/3/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 11/3/2023. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
Tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519. FFU för utförandeentreprenad samt BPU på option.
39 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413172 - Resursstöd avseende bergmekanik och bergteknik Tender notice

new

Deadline for tenders 10/23/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/23/2023. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Upphandling av kompetenskonsult avseende resursstöd bergmekanik och bergteknik inom projekt Västlänken. Kontraktid på 2 år med möjlighet till option 1+1 år. Beläggningsgrad 50 %.
28 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413750 - Ledning och samordning av samarbetsprojekt mellan Tyskland, Frankrike och Sverige avseende elvägar samt upprättande av rapporter, utredningar och analyser Tender notice

new

Deadline for tenders 10/22/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/22/2023. Place of execution Sverige.
Trafikverket ansvarar för genomförandet av ett samarbete mellan Tyskland, Frankrike och Sverige avseende kunskapsutbyte inom elvägsområdet. Det övergripande syftet med projektet är att öka den gemensamma kunskapen kring elvägar genom samarbete mellan länderna och diskutera möjliga långsiktiga strategier för ett framgångsrikt genomförande av gränsöverskridande elvägar i Europa. Uppdraget omfattar två delar: Del 1. Ledning och samordning av kunskapsutbytet mellan Tyskland, Frankrike och Sverige Del 2: Rapporter, utredningar och analyser Frågor med anledning av upphandlingsdokumenten får ställas på engelska. Beställaren svarar då på svenska.
27 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412464 - MC-kläder och utrustning till Förarprov Tender notice

new

Deadline for tenders 10/23/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/23/2023. Place of execution Sverige.
Upphandling av MC-kläder, skyddsutrustning och annan utrustning till Trafikverket Förarprov. Detta innefattar bland annat hjälmar, jackor, byxor, stövlar, ryggskydd, skyddsvästar, handskar, intercom/ microfonkit och regnställ.
28 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413651 - Bygg- och anläggningsentreprenad för ventilationstorn, del av E4 Förbifart Stockholm, inom Ekerö kommun, Stockholm Län Qualification notice

new

Last date for application 10/26/2023, the notice is published between 9/24/2023 and 10/26/2023. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Bygg- och Anläggningsentreprenad inom E4 Förbifart Stockholm för 8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön, utförandeentreprenad. I entreprenaden ingår även grundläggning där entreprenören innehar konstruktionsansvar samt anläggning av servicevägar. Tornen ska beklädas med tegel, och ett arbetsprov på murning som delvis ersätts ingår i denna prekvalificering. Detta är en ansökningsinbjudan till att få lämna anbud. Välkommen att ansöka!
31 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411607 - För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för tillståndsansökan vattenverksamhet för utförandeentreprenad gällande 24-502-1 Bro över Öre Älv inom Nordmaling kommun, Västerbottens län Award notice

new

Deadline for tenders 9/1/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 9/26/2023. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Kontrakt tilldelats till WSP Sverige AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412961 - Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning, en (1) konsult. Award notice

new

Deadline for tenders 7/23/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 10/26/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412144 - Ramavtal Resurskonsulter Trafikingenjörskompetens - beredning av myndighetsärende inom trafik Tender notice

new

Deadline for tenders 10/20/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 10/20/2023. Place of execution Sverige.
Ramavtal för Resurskonsulter Trafikingenjörskompetens – beredning av myndighetsärende inom trafik
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413790 - Maknadsdialog - GC-bro över Vindelälven Rfi

new

Answer last is 16, ad is displayed between 22 and 16. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Trafikverket bjuder in till en marknadsdialog inför den kommande upphandlingen av en GC-bro över Vindelälven.
21 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413653 - Helikoptertrafik Holmöleden 2023-2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 10/22/2023, the notice is published between 9/21/2023 and 10/22/2023. Place of execution Sverige.
Trafikverket har enligt regeringsbeslut N2007/3647IR i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en förbindelse till och från Holmön i Umeå Kommun. Holmön med omgivande öar, strax norr om Umeå, är Sveriges största naturskyddsområde i marin miljö. Ön ligger cirka en mil ut på öppet hav och har omkring 60 bofasta varav ca 10st pendlar till fastlandet. Ön driftas med statlig vägfärja men under besvärliga vinterförhållanden, när isen lägger sig eller bryter upp, tillhandahåller Trafikverket en helikopterlösning. Trafikverket avser med denna upphandling att upphandla Helikoptertrafik mellan Umeå och Holmö.
27 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412558 - Ramavtal avseende experter inom civilt försvar Award notice

Deadline for tenders 8/18/2023, the notice is published between 9/20/2023 and 10/6/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412980 - Väg 535 Faunapassage vid Åstebo tjärn Award notice

Deadline for tenders 9/7/2023, the notice is published between 9/20/2023 and 10/20/2023. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413173 - Mottagningsanläggning för oavvattnad torv från projektet Förbigångsspår Välevattnet Västra stambanan Award notice

Deadline for tenders 7/10/2023, the notice is published between 9/20/2023 and 10/20/2023. Place of execution Sverige, Örebro län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413179 - För utförande av underhållsröjning i skötselgata längs trädsäkrade järnvägssträckor i norra Sverige Award notice

Deadline for tenders 7/6/2023, the notice is published between 9/20/2023 and 10/20/2023. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411190 - IB Östergötland 2024-2026 Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2023, the notice is published between 9/20/2023 and 11/15/2023. Place of execution Sverige.
Integrerat brounderhåll i Östergötland, 3 år
51 days left

1 / 7