Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-404797 - För utförande av utbyte av bro över Rörströmsälven inom Strömsunds kommun, Jämtlands län och bro över Fjällsjöälven inom Sollefteå kommun, Västernorrlands län Award notice

new

Deadline for tenders 9/10/2021, the notice is published between 5/25/2022 and 6/27/2022. Place of execution Sverige, Västernorrlands län, Jämtlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408630 - För utförande av Fasadåtgärder Västkustbanan inom Helsingborg och Ängelholm kommun Award notice

new

Deadline for tenders 1/16/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/24/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408777 - Direktupphandling MIdlanda Award notice

new

Deadline for tenders 11/18/2021, the notice is published between 5/25/2022 and 6/27/2022. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408495 - PLK Bruksvägen bdl.232 Kramfors kommun, Västernorrlands län Award notice

new

Deadline for tenders 1/28/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/24/2022. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409770 - Resurskonsulter Byggledare Södertälje Sluss och Kanal Award notice

new

Deadline for tenders 4/18/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 5/26/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410147 - För utförande av uppdrag Byggplatsuppföljning för projekt Lillån vandringshinder samt vandringshinder Bjursbäcken, i Överkalix samt kommun, Norrbottens län Award notice

new

Deadline for tenders 5/11/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/24/2022. Place of execution Sverige, Norra sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409262 - Genomfart Mora etapp 2 Award notice

new

Deadline for tenders 4/8/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 7/31/2022. Place of execution Dalarnas län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407799 - Bärighet och gc-väg, väg 582 Alvik - Selet, Produktion 8480+16138 . #2379 Award notice

new

Deadline for tenders 4/7/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 6/13/2022. Place of execution Norra sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408881 - Utökad arbetslivsinriktad- och verksamhetsanpassad rehabilitering, livs -och karriärplanering, omställning/outplacement Award notice

new

Deadline for tenders 4/11/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 5/30/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409390 - Entreprenad utbyte av bullerskyddsskärmar Lexby Tender notice

new

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 9/9/2022. Place of execution Sverige.
Utbyte av byllerskyddsskärm på bandel 601. Sektionerna mellan stolparna ska bytas ut. 650 meter, utmed Lexbyvägen.
107 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410121 - Ramavtal Avfallshantering med försäljning av metallskrot vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder Tender notice

new

Deadline for tenders 6/22/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 6/22/2022. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avses resultera i ett ramavtal där leverantören ansvarar för ett helhetsåtagande avseende utkörning av hyrda container/kärl till beställarens anvisade plats, hämtning/tömning/återvinning av olika fraktioner som exempelvis miljöfarligt avfall samt hämtning av metallskrot mot avtalad ersättning.
28 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407862 - Underhåll av bro 15-1319-1 och bro bro 15-1173-1. #10519 Award notice

Deadline for tenders 4/20/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/10/2022. Place of execution Västsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408253 - Konsultuppdrag Kontroll konstruktionsredovisning byggnadsverk, Projekt E6.21 Lundbyleden Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/20/2022. Place of execution Sverige.
Uppdraget omfattar resurskonsult för kontroll av konstruktionsredovisning byggnadsverk.
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410358 - Konsultuppdrag Kvalitets- och Riskhandläggare för Stora projekt, Avdelning Väg och vatten, Enhet Väg Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/20/2022. Place of execution Sverige.
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410348 - Inventering och teknisk utredning av vattenskyddsåtgärder E18 och Väg56 Tender notice

Deadline for tenders 6/9/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/9/2022. Place of execution Sverige, Uppsala län, Västermanlands län.
Inventering och teknisk utredning av vattenskyddsåtgärder enligt nedanstående beskrivningar: UB1: Längs med V56 Hökåsen, inom Västerås kommun, Västmanlands län UB2: Längs med E18 Bålsta, inom Håbo kom-mun, Uppsala län
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407931 - Väg 395 delen Junosuando By, Produktion. #9040 Tender notice

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/20/2022. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Breddning av väg, anläggande av gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder.
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410167 - MCS Tureberg - Häggvik Tender notice

Deadline for tenders 6/16/2022, the notice is published between 5/20/2022 and 6/16/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige.
Utförande av portaler med vägvisning och installation av elektronisk trafikutrustning.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409205 - Projektering OPTO Hässleholm till Malmö ERTMS Award notice

Deadline for tenders 3/30/2022, the notice is published between 5/19/2022 and 6/16/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409515 - Palokorva-Junosuando, Produktion Award notice

Deadline for tenders 4/27/2022, the notice is published between 5/19/2022 and 6/17/2022. Place of execution Sverige, Norra sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408097 - Produktion E10 Cirkulationsplats Nuolajärvikorsningen, Gällivare kommun #6983 Award notice

Deadline for tenders 4/27/2022, the notice is published between 5/19/2022 and 6/18/2022. Place of execution Övre Norrland.
0 days left

1 / 9