Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-400421 - Väg 21 Klippan-Hyllstofta, mittseparering Award notice

new

Deadline for tenders 10/27/2023, the notice is published between 7/21/2024 and 8/18/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-416079 - Processledare vägunderhåll – flera projekt. Tender notice

new

Deadline for tenders 8/16/2024, the notice is published between 7/20/2024 and 8/16/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Processledare vägunderhåll – flera projekt. 3 konsulter.
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415979 - Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning SST2 i Stockholms län Tender notice

new

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 7/20/2024 and 8/30/2024. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Stockholms län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär.
39 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-416078 - Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Örebro län Tender notice

new

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 7/20/2024 and 8/30/2024. Place of execution Östra Sverige, Östra Mellansverige, Örebro län.
Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Örebro län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär.
39 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415205 - Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning SST2 i Stockholms län Award notice

new

Deadline for tenders 6/7/2024, the notice is published between 7/19/2024 and 8/18/2024. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen är avbruten.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415682 - Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Örebro län Award notice

new

Deadline for tenders 6/25/2024, the notice is published between 7/19/2024 and 8/18/2024. Place of execution Östra Mellansverige, Örebro län.
Upphandlingen är avbruten.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407913 - Utförande av E20 Götene - Mariestad. #1648 Award notice

Deadline for tenders 5/10/2024, the notice is published between 7/17/2024 and 7/24/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412330 - Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun Award notice

Deadline for tenders 3/22/2024, the notice is published between 7/17/2024 and 7/24/2024. Place of execution Sverige.
Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med leverantören Svevia AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411309 - Basunderhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen Award notice

Deadline for tenders 2/1/2024, the notice is published between 7/15/2024 and 8/15/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412543 - Entreprenad E08 Vasastan inom projekt Haga, Västlänken Award notice

Deadline for tenders 6/2/2024, the notice is published between 7/15/2024 and 8/12/2024. Place of execution Västra Götalands län.
Upphandlingen är avslutad och tilldelad
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413853 - Utbyte av rörbroar 22-1301-1 och 22-1265-1 i Västernorrlands län Award notice

Deadline for tenders 6/5/2024, the notice is published between 7/15/2024 and 8/14/2024. Place of execution Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413428 - Rååbanan etapp 3 Award notice

Deadline for tenders 3/28/2024, the notice is published between 7/11/2024 and 9/2/2024. Place of execution Skåne län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414506 - För utförande av grundvattenskydd på väg 583, Gävle kommun, Gävleborgs län Award notice

Deadline for tenders 5/15/2024, the notice is published between 7/11/2024 and 9/30/2024. Place of execution Sverige, Norra sverige, Norra mellansverige, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415625 - Överlämnandekoordinator program Mälarbanan Award notice

Deadline for tenders 6/12/2024, the notice is published between 7/11/2024 and 8/10/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415386 - Tid och produktionsplanerare program Mälarbanan Award notice

Deadline for tenders 6/14/2024, the notice is published between 7/11/2024 and 8/10/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415357 - Underhåll av 3 st JVG broar. Sörby, Graneberg, Björnlunda Gnesta kommun i Södermanland. Tender notice

Deadline for tenders 9/5/2024, the notice is published between 7/11/2024 and 9/5/2024. Place of execution Stockholms län, Södermanlands län.
Underhåll av 3 st JVG broar. Byte av räcken och Betong reparationer, tätskiktsbyte. Sörby 3501-5234-1 Graneberg 3501-5235-1 Björnlunda 3501-5233-1 Gnesta Kommun i Södermanland län. Observera ! Frågor och svar kommer inte att besvaras under perioden V 29-32 pga. semester.
45 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415771 - Gävle - DIS Projektledare Järnväg; järnvägsprojekt region Mellersta Avrop

Deadline for tenders 6/14/2024, the notice is published between 7/9/2024 and 8/4/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415606 - Ramavtal avseende Avfallshantering slamsugning vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder Tender notice

Deadline for tenders 9/1/2024, the notice is published between 7/9/2024 and 9/1/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Upphandlingen avses resultera i ett ramavtal där leverantören ansvarar för slamsugning på beställarens anvisade platser. Upphandlingen består av flera delområden.
41 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-416060 - Teknikstöd Byggnadsverk Program Tvärförbindelsen Södertörn, Förbifart Stockholm och verksamhetsområde Investering Tender notice

Deadline for tenders 8/8/2024, the notice is published between 7/9/2024 and 8/8/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Teknikstöd Byggnadsverk Program Tvärförbindelsen Södertörn, Förbifart Stockholm och verksamhetsområde Investering.
17 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411465 - Mötesspårförlängning Morshyttan, produktion Award notice

Deadline for tenders 6/7/2024, the notice is published between 7/8/2024 and 8/7/2024. Place of execution Sverige, Dalarnas län.
0 days left

1 / 10