Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-414224 - Objektspecifik upphandling - Förändringsledning och införandeexpert MPK Award notice

new

Deadline for tenders 1/4/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 5/24/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414004 - Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet Award notice

new

Deadline for tenders 4/18/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 6/20/2024. Place of execution Sverige, Västsverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414949 - Kulturmiljöspecialist till Region Norra Award notice

new

Deadline for tenders 4/24/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 6/21/2024. Place of execution Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415242 - Verksamhetstest MPK Award notice

new

Deadline for tenders 4/23/2024, the notice is published between 5/24/2024 and 5/31/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408242 - E45.01 Järnvågen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt avluftningstorn - entreprenad Award notice

new

Deadline for tenders 4/25/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 9/30/2024. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414568 - Norrbotniabanan, Byggledare Mark Umeå Award notice

new

Deadline for tenders 3/11/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 6/20/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410227 - Dysån 3500-3402-1 Award notice

new

Deadline for tenders 4/8/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 6/20/2024. Place of execution Dalarnas län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415767 - Inbjudan till marknadsdialog beträffande UE för E20 tpl Marielund och tpl Årby, Eskilstuna med modellbaserat förfrågningsunderlag Rfi

new

Answer last is 7, ad is displayed between 23 and 7. Place of execution Södermanlands län.
Trafikverket bjuder in till marknadsdialog inför upphandling av utförandeentreprenad för E20 trafikplats Marielund och trafikplats Årby. Åtgärderna består främst i att justera och anpassa på- och avfarter till och från E20 vid dessa trafikplatser för att öka trafiksäkerheten. Som en del i Trafikverkets utvecklingsarbete inom digitalisering har projektet valt att ta fram ett förfrågningsunderlag som istället för ritningar utgörs av och baseras på byggnadsinformationsmodeller (BIM). Syftet med marknadsdialogerna är att informera om samt få marknadens perspektiv avseende förfrågningsunderlagets modellbaserade utformning.
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415664 - För utförande av kulturminnesåtgärder inom Dalarnas och Gävleborgs län Tender notice

new

Deadline for tenders 8/12/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 8/12/2024. Place of execution Sverige.
För utförande av kulturminnesåtgärder inom Dalarnas och Gävleborgs län.
81 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410628 - Totalentreprenad för utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7 Etapp 2 inom Uppsala-, Gävleborgs-, Dalarnas- och Jämtlands län Tender notice

new

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 5/23/2024 and 8/30/2024. Place of execution Sverige, Uppsala län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län.
Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7.
99 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415268 - Utförande av drift, underhåll och beredskap på bro 12-997-1 på väg 100 över Falsterbo kanal i Vellinge kommun, Skåne län. Award notice

new

Deadline for tenders 5/2/2024, the notice is published between 5/22/2024 and 6/21/2024. Place of execution Södra Sverige, Skåne län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415274 - Utförande av drift, underhåll och beredskap på bro 10-241-1 Hasslöbron, över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen, Blekinge län Award notice

new

Deadline for tenders 5/2/2024, the notice is published between 5/22/2024 and 6/21/2024. Place of execution Södra Sverige, Blekinge län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414562 - Ramavtal för utförande smärre åtgärder på järnvägsbroar i region Sydöstra Award notice

new

Deadline for tenders 2/5/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Östergötlands län, Småland och öarna.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414355 - Ramavtal för utförande smärre åtgärder på järnvägsbroar i region Mellersta Award notice

new

Deadline for tenders 2/1/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Sverige, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län, Västermanlands län, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413615 - Rep. 3 broar i spårmiljö inom Stockholms län Award notice

new

Deadline for tenders 2/15/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414624 - Ramavtal för utförande smärre åtgärder på järnvägsbroar i region Östra Award notice

new

Deadline for tenders 2/20/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/20/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414369 - Utförandeentreprenad - Ledverk Kvicksundsbron - Södertälje sluss och kanal Award notice

new

Deadline for tenders 3/25/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 5/28/2024. Place of execution Södermanlands län, Västermanlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414350 - Planskild korsning Skaven Award notice

new

Deadline for tenders 4/11/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/30/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415737 - Fordonsåterhållande räcken Rfi

new

Answer last is 26, ad is displayed between 21 and 26. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
RFI Fordonsåterhållande räcken/Vehicle restraint systems. Trafikverket undersöker möjligheterna att renodla och förenkla kravställning och upphandling av fordonsåterhållande räcken med målet att förenkla investering och underhåll samt öka kostnadseffektiviteten. Vi är intresserade av att ta del av branschens kunskap inför en eventuell förändring av kravställning och upphandling, och bjuder därför in till denna RFI.
34 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415651 - FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm Qualification notice

new

Last date for application 6/21/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 6/21/2024. Place of execution Stockholms län.
Entreprenad FSE705 innefattar fem unika konstverk vid avfarter samt fem belysningsinstallationer vid luftutbytesstationer i E4 Förbifart Stockholm. Konstverken består av komplexa stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Trafikverket avbröt i januari 2024 ansökningsinbjudan KOM 407892 för upphandlingen av entreprenad FSE705, Gestaltning av tunnelrum, då inga ansökningar från leverantörer inkommit. Trafikverket avbröt i april 2024 ansökningsinbjudan KOM 415016 på grund av bristande konkurrens. Trafikverket har sett över kvalificeringskraven i ansökningsinbjudan som uppfattades svåra att uppfylla och annonsera nu ansökningsinbjudan för FSE705 på nytt.
29 days left

1 / 10