Procurements

ProcuringEntityProfile

KOM-400018 - Konsultupphandling Digital projekthantering, (datasamordning/BIM), järnväg Tender notice
new

Deadline for tenders 10/19/2020, the notice is published between 9/21/2020 and 10/19/2020. Place of execution Sverige.
Konsultuppdrag, resurskonsult avseende digital projekthantering (datasamordning/BIM), järnväg, mitt/nord. Anbudssumman utgörs av offererat timarvode för
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400025 - För utförande av vägmarkering inom Skåne län Tender notice
new

Deadline for tenders 10/28/2020, the notice is published between 9/21/2020 and 10/28/2020. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
Entreprenaden innebär att på totalentreprenad utföra vägmarkeringsarbeten på vägar och övriga ytor inom vägområde i Skåne Län. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och omfattar både kompletteringsarbeten och nyläggningsarbeten.
38 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400031 - E22 Nygård-Bälö Tender notice
new

Deadline for tenders 3/16/2021, the notice is published between 9/19/2020 and 3/16/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av Väg E22 Karlskrona-Norrköping, delarna Nygård- Målbäcken och Målbäcken-Bälö inom Oskarshamn och Väster-viks kommun, Kalmar län. Totalentreprenad
177 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400032 - E9958 Förberedande BEST - Barkarby Tender notice
new

Deadline for tenders 11/2/2020, the notice is published between 9/18/2020 and 11/2/2020. Place of execution Sverige, Stockholm.
E9958 avser förberedelser för ”E9987 Förberedande arbete Norra Entrén – Barkarby”. Detta omfattar bland annat: • Förberedande BEST-arbeten inför portalflytt och grundläggning vid Norra Entrén. • Rivning av ca 10m plattformstak och plattform. • BEST utrustning ska monteras ner i samband med att annan entreprenör monterar skyddsportaler. • Hänga om kontaktledning i nytt hängverk. • Signalarbeten för inkoppling av nya regionaltågplattformar. • Kabelarbeten, både hantering av befintliga och nya kablar.
43 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400022 - Gbg, Västlänken, konsult, Kvalificerad projektadministratör Tender notice
new

Deadline for tenders 10/14/2020, the notice is published between 9/17/2020 and 10/14/2020. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Upphandling av resurskonsult, Kvalificerad Projektadministratör, Västlänken, delprojekt Kvarnberget (Göteborg)
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400041 - För eliminering av vandringshinder för väg 939, 403, 884 och 99 inom Pajala kommun, Norrbottens län Tender notice

Deadline for tenders 11/10/2020, the notice is published between 9/15/2020 and 11/10/2020. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Åtgärdande av vandringshinder Torne-Kalixälv, paket 3. Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för bro. Syväjoki - rörbro i stål dim. 2900 med tillfällig förbifart Koijuoja - plasttrumma dim. 2000 (38 m), torrtrumma i plast för utter dim. 400 (32 m) samt tröskling nedströms Kahujoki - plasttrumma dim. 2000, längd 24 m Penäjäoja - bantrumma dim. 3500 samt tröskling nedströms med tillfällig förbifart
51 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400039 - Program ERTMS - Systemexpert manöversystem Tender notice

Deadline for tenders 9/29/2020, the notice is published between 9/14/2020 and 9/29/2020. Place of execution Sverige.
9 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400020 - Reparation av dykdalb och nytt erosionsskydd på Hönöleden, Göteborgs norra skärgård Tender notice

Deadline for tenders 10/14/2020, the notice is published between 9/14/2020 and 10/14/2020. Place of execution Västra Götalands län.
Objektet avser utförande av en reparation av en befintlig dykdalb i uppläggningsplatsen på Hönö och komplettering av befintligt erosionsskydd på Hönö.
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400038 - För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 inom Södertälje kommun, Stockholms län Tender notice

Deadline for tenders 10/19/2020, the notice is published between 9/13/2020 and 10/19/2020. Place of execution Sverige.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400029 - För utförande av Fasadåtgärder Södra stambanan entreprenad 6, Osby kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/20/2020, the notice is published between 9/11/2020 and 10/20/2020. Place of execution Sverige, Sydsverige.
Objektet avser utförande av fasadåtgärder som bullerskydd på fastigheter enligt bifogade handlingar utmed Södra stambanan i Osby och Hässleholms kommun i befintlig miljö
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400036 - För utförande av Fasadåtgärder vid vägar genom Uppsala län Tender notice

Deadline for tenders 10/27/2020, the notice is published between 9/11/2020 and 10/27/2020. Place of execution Sverige, Uppsala län.
37 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400027 - 2020 - Lv 1723 Margaretetorp - kommungräns GC-väg Tender notice

Deadline for tenders 10/12/2020, the notice is published between 9/10/2020 and 10/12/2020. Place of execution Sverige, Skåne län.
Åtgärdsnummer: 10627 Åtgärden omfattar en ny gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Margretetorp och Fogdarp (Båstad kommungräns). GC-vägen anläggs längs med norra sidan av väg 1723, som går mellan Förslöv och Margretetorp. Separeras med skiljeremsa och GCM-stöd, samt räcke vid bron över Kägleån. Passagen över väg 1701 utformas med möjligheten att stanna i mittrefugen och passagen blir belyst.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400023 - Program ERTMS - Projektledare Verksamhetsberedskap Tender notice

Deadline for tenders 9/23/2020, the notice is published between 9/8/2020 and 9/23/2020. Place of execution Sverige, Stockholm.
Upphandlingen omfattar enskild uppdragskonsult för utförande av uppdrag som Projektledare Verksamhetsberedskap.
3 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400026 - För utförande av Fasadåtgärder Västra Stambanan entreprenad 5, flera kommuner Tender notice

Deadline for tenders 10/13/2020, the notice is published between 9/8/2020 and 10/13/2020. Place of execution Sverige, Västsverige.
Objektet avser utförande av fasadåtgärder som bullerskydd på fastigheter enligt bifogade handlingar utmed Västra stambanan i Lerum, Partille, Herrljunga, och Vårgårda kommun i befintlig miljö.
23 days left