Procurements

ProcuringEntityProfile

KOM-400050 - Byte av träöverbyggnad bro Hulån 20-1066-1 samt Sälenstugan skidväg vid 20-1131-1 Tender notice
new

Deadline for tenders 2/23/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 2/23/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av, byte av överbyggnad, Bro Hulån, 20-1066-1 väg 536, Vansbro samt Bro Sälen-stugan 20-1131-1, Sälen
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404299 - För utförande av underhållsröjning av skötselgator längs järnväg inom Distrikt Nord Tender notice
new

Deadline for tenders 3/5/2021, the notice is published between 1/25/2021 and 3/5/2021. Place of execution Sverige, Övre Norrland.
För utförande av underhållsröjning av skötselgator längs järnväg inom Distrikt Nord
40 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404268 - Klimatsystem till Hönöledens vägfärjor inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län Tender notice
new

Deadline for tenders 3/1/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 3/1/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Upphandlingen avser leverans av klimatsystem, utbildning och driftsättning till Hönöledens vägfärjor. Det är en förutsättning att besöka vägfärjorna för att ingivet anbud ska beaktas.
36 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404275 - För utförande av Väg 744 Rörvik, Ny gång och cykelväg längs med Allgunnen, Sävsjö kommun, Jönköpings län Tender notice
new

Deadline for tenders 3/5/2021, the notice is published between 1/22/2021 and 3/5/2021. Place of execution Sverige.
Objektet avser utförande av en ny gång- och cykelväg i Rörvik, Sävsjö kommun, byggnation av en bro mellan sektion 0/400 till 0/500 samt belysningsarbete utmed den nya gång och cykelvägen.
40 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404267 - Utbyte av styr- och trafiksystem & byte till elektromekanisk drift Sjötorp Lilla Tender notice
new

Deadline for tenders 3/5/2021, the notice is published between 1/20/2021 and 3/5/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro Sjötorp Lilla Västra Götalands län
40 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400358 - Utbyte av styr- och trafiksystem byte till elektromekanisk drift bro Lefsäng Tender notice
new

Deadline for tenders 3/5/2021, the notice is published between 1/20/2021 and 3/5/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro Lefsäng Västa Götalands län
40 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400231 - Lyft-och transporttjänster Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 1/19/2021 and 2/18/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa lyft- och transporttjänster vid behov.
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404269 - Marknadsdialog NBE1902 Tunnel Ersmark Norrbotniabanan Rfi

Answer last is 4, ad is displayed between 19 and 4. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Marknadsdialog inför upphandling av NBE1902 Tunnel Ersmark. Se anmälningsförfarande i inbjudningsbrev
11 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400430 - Abisko och Björklidens skred- och lavinvarningssystem 2021 Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/9/2021. Place of execution Sverige.
Abisko och Björklidens skred- och lavinvarningssystem 2021, ny anläggning byggs, befintlig anläggning rivs.
16 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400426 - Projektplanerare inom Västlänken och Olskroken planskildhet Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/18/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400160 - Utförande av underhållsbeläggning varm i Uppsala län (C) och Södermanlands län (D) Tender notice

Deadline for tenders 2/23/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/23/2021. Place of execution Sverige, Uppsala län, Södermanlands län.
Utförande av underhållsbeläggning varm i Uppsala län (C) och Södermanlands län (D).
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404239 - Specialist rulltrappor och hissar Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
Hej och välkommen att delta i Trafikverkets upphandling av kompetensresurs Specialist rulltrappor och hissar till projekt Västlänken!
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400456 - Resurskonsult Geolog (nr 5) Projekt Västlänken Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
För detta uppdrag efterfrågar Trafikverket en (1) konsult för geologiskt uppföljningsarbete i projekt Västlänken i Göteborg. Det geologiska uppföljningsarbetet leds av en samordnande geolog.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400139 - BIM/modellsamordnare i Stora Projekt - teknik, miljö och fastighet Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
Uppdraget avser konsulttjänst. Konsulten kommer att placeras primärt inom program E4 Förbifart Stockholm i projektet Tunnel Lovö men kan vid behov även placeras inom andra projekt i Trafikverket. Uppdraget innefattar att konsulten ska stödja projektledning och teknikspecialister i hantering av objektorienterad information i modeller. Konsulten följer upp informationshantering utifrån givna ramar, upprättar och implementerar styrande och vägledande dokument, samt bistår och stödjer projektledningen vid upphandling med avseende på krav och förutsättningar. Konsulten kommer även vara kontaktperson för ansvariga inom BIM hos leverantörerna.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404271 - Järnvägsbro över Dalälven vid Domnarvet Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 3/1/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län.
För reparation av stöd till Järnvägsbro över Dalälven vid Domnarvet inom Borlänge kom-mun, Dalarnas län Utförandeentreprenad
36 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400389 - Insamling och leverans av friktionsdata på statliga vägnätet för uppföljning av vinter-väghållningsåtgärder Qualification notice

Last date for application 2/17/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/17/2021. Place of execution Sverige.
Uppdraget avser inhämtning och leverans av friktionsdata för uppföljning av vinterväghållningsåtgärder på statliga vägnätet i Sverige. Insamlad friktionsdata kommer att användas för reglering av ersättning mot entreprenör i kontrakt för basunderhåll väg med start från och med år 2023. Insamlad friktionsdata kommer också att användas som jämförelsedata i övriga baskontrakt i syfte att utveckla vinterväghållningsverksamheten.
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400399 - Projektstöd enhet installationer, E4 Förbifart Stockholm Tender notice

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 1/13/2021 and 2/12/2021. Place of execution Sverige.
Konsultuppdrag, resurskonsult. Uppdraget innebär att för installationsprojektets räkning utgöra projektstöd inom enhet installationer i Förbifart Stockholm. Väganläggningens installationer är indelade i ett antal system i syfte att kunna konstruera, installera samt förvalta anläggningens installationer på ett effektivt sätt.
19 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404236 - Ramavtal Geodetisk mätningsteknik - Konsulttjänster 2021 Tender notice

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 1/13/2021 and 2/12/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avser ramavtal för konsulttjänster, resurskonsulter som arbetar i Trafikverkets verksamhet inom område geodetisk mätningsteknik.
19 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400242 - Lv 195 Ombyggnad av Cpl Bränningeleden m.m. Tender notice

Deadline for tenders 3/11/2021, the notice is published between 1/12/2021 and 3/11/2021. Place of execution Sverige.
Ombyggnation av två cirkulationsplatser. Ny GC-port och anpassning av busshållsplaster.
46 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400311 - För utförande av beläggningsarbeten varm/värme/TSK i distrikt Norra och Södra Skåne Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/11/2021 and 2/19/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
För utförande av beläggningsarbeten varm/värmeTSK i distrikt Norra och Södra Skåne
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404242 - Skötsel av grönytor till Trafikverksskolan i Ängelholm Tender notice

Deadline for tenders 2/25/2021, the notice is published between 1/11/2021 and 2/25/2021. Place of execution Sverige.
Skötsel av grönytor till Trafikverksskolan i Ängelholm
32 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400404 - Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Datahantering Qualification notice

Last date for application 2/8/2021, the notice is published between 1/10/2021 and 2/8/2021. Place of execution Sverige.
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Datahantering
14 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404208 - För utförande av rivning av spårnära fastighet i Dingle inom Munkedals kommun, Västra Götalands län Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/5/2021. Place of execution Sverige.
Upphandling avser rivning av fastighet intill spår.
12 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404199 - Projekteringsstöd, Göteborg Västlänken Kvarnberget Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/8/2021. Place of execution Sverige.
Upphandling av resurskonsult, Digital projekthanterare, Västlänken, delprojekt Kvarnberget (Göteborg)
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400338 - Upphandling av 1 st konsult - Specialist Produktionsplanering, Tvärförbindelsen Södertörn Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 1/8/2021 and 2/8/2021. Place of execution Sverige.
Upphandling av en (1) resurskonsult med med specialistkunskap inom produktionsplanering
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404243 - Program ERTMS - Avtalsstrategi projektering Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2021, the notice is published between 1/7/2021 and 2/10/2021. Place of execution Sverige.
17 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400302 - GC-väg längs väg 850 sträckan Buavägen–Limabacka Tender notice

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 1/7/2021 and 2/18/2021. Place of execution Sverige, Hallands län.
Gång- och cykelväg längs väg 850 sträckan Buavägen – Limabacka, Varbergs kommun, Hallands län
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400385 - För utförande av modernisering i omformarstation Tornehamn, omfattande utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft Tender notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 1/5/2021 and 3/18/2021. Place of execution Sverige.
Objektet avser utförande av modernisering i omformarstation Tornehamn, omfattande utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft
53 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404230 - Samordnande Byggledare Berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Göteborgs kommun Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 1/27/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Samordnande Byggledare Berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Götalands Län.
3 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404229 - Expertstöd Geodetisk Mätningsteknik Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen omfattar expertstöd inom sakområdet geodetisk mätningsteknik.
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404224 - Junior projektledare inom fastighetsprojekt Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 1/28/2021. Place of execution Stockholm.
Resurskonsult Junior projektledare inom fastighetsprojekt
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404202 - Senior projektledare inom fastighetsprojekt Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 1/28/2021. Place of execution Stockholm.
Resurskonsult Projektledare inom fastighetsprojekt
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400473 - Kommunikationslösning till nuvarande system för tjäldjupsmätning Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 1/25/2021. Place of execution Sverige.
Vi efterfrågar ett system som kan ersätta det kommunikationssätt som idag används för hantering av data från tjäldjupsstavar. Leverantören skapar en lösning för att hämta data från dessa. Insamlad mätdata ska kunna hämtas via en webtjänst. Både rådata och parsat data i databas ska kunna hämtas.
1 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404203 - Specialist digitalprojekthantering, Stora projekt Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige.
Specialist digitalprojekthantering, (tidigare benämnt datasamordning) Stora projekt
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404200 - HMSQ-rondsamordnare inom Stockholm/Öst Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige.
HMSQ-rondsamordning för såväl järnvägs- som väguppdrag. Upphandlingen resulterar i två kontrakt, ett för HMSQ-väg, ett för HMSQ-järnväg. Kontraktstid 1 år (1 år option)
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400127 - För utförande av målning och tvättning av takelement Södra länken Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige.
Utförandeentreprenad avseende målning och tvättning av takelement i Södra länken med optionsobjekt avseende anslutningstunnlar.
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400116 - DEF-slipersbyten Tender notice

Deadline for tenders 2/5/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/5/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige.
DEF-slipersbyte distrikt Öst/Sthlm samt betongslipersbyte distrikt Mitt
12 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400472 - Visby vattenskyddsåtgärder för väg 143 och väg 147 Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 3/1/2021. Place of execution Sverige, Gotlands län.
Uppdraget omfattar åtgärder längs med väg 143 samt väg 147 vid Visby, Gotland, med syfte att skydda Visbys grundvattentäkter från förorening vid haveri på vägen samt från kontinuerlig påverkan av vägdagvatten. I uppdraget ingår att upprätta två vägplaner, två förfrågnings-underlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning samt överlämnandekoordinator.
36 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404228 - För upprättande av vägplan, framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning för gång och cykelväg längs E14 i Bräcke Kommun, Jämtlands län Qualification notice

Last date for application 2/1/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige.
7 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404212 - För utförande av Trädsäkring Malmbanan, delen Boden-Gällivare Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige, Övre Norrland, Norrbottens län.
För utförande av Trädsäkring Malmbanan, delen Boden-Gällivare
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404226 - För utförande av Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023 Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/11/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
För utförande av Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023
18 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400226 - För utförande av Varmmassabeläggning 2 region Mitt, Y och Z-län Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige, Västernorrlands län, Jämtlands län.
För utförande av Varmmassabeläggning, region Mitt, Y och Z-län
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400217 - Väg 153 Stigningsfält, Svartenbacken och Yttre Hjärtared Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
Projektering, Bygghandling och BPU. Åtgärden omfattar två stigningsfält på väg 153, på platser med lutningar som innebär problem för tunga fordon. Åtgärden med stigningsfält förbättrar framkomligheten.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400454 - Utförande av E20 Förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2021, the notice is published between 12/20/2020 and 3/10/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
Utförande av E20 Förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
45 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400398 - Säkerhets-, risk-, och kvalitétshandläggare (SRK) Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/25/2021. Place of execution Sverige.
1 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400414 - Byte av UPS Botniabanan, produktion Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland.
Åtgärden omfattar utbyte av våra gamla UPS:er längs Botniabanan från söder, bandelarna 175, 171 och 147 i Gimonäs samt Umeå östra (Fördelningsstationen). Dessutom ingår utbyte till större UPS samt komplettering med ytterligare en UPS (parallelldrift)i Arnäsvall, se ”Bilaga till åtgärdsbeskrivning 15623 Sammanställning UPSer Botniabanan”. Nya batteripack skall installeras på samtliga ställen där UPS.er byts ut, samt på de aktuella platser där UPS 1 och UPS 2 finns, längs bandelarna 147, 171, och 175.
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400434 - Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 1014 Malå-BD länsgräns, AC-län 2-års objekt Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 1014 Malå-BD länsgräns, AC-län 2-års objekt
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400443 - Tillfällig vistelse för berörda inom program Mälarbanan Tender notice

Deadline for tenders 2/3/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/3/2021. Place of execution Sverige.
Tillfällig vistelse för berörda inom program Mälarbanan
10 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400436 - Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 1067 Lövnäs-Bångnäs och väg 1077 Stalon-Dikanäs, Vilhelmina kommun AC-län Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/10/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 1067 Lövnäs-Bångnäs 1-års objekt väg 1077 Stalon-Dikanäs 2-års objekt Vilhelmina AC-län
17 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400061 - För utförande av Tankbeläggning region Mitt, W, X, och Z-län Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län.
För utförande av Tankbeläggning region Mitt, W, X, och Z-län
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400465 - Beläggning varm och vägmarkering väg E4 Nydala-Sävar-Lillåbron och 363 Västerslätt-Tavelsjö, Umeå kommun AC-län 2-års objekt Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Beläggning varm och vägmarkering väg E4 Nydala-Sävar-Lillåbron och 363 Västerslätt-Tavelsjö, Umeå kommun AC-län 2-års objekt
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400346 - Rv 25 Sjöatorp – Alvesta Väst Tender notice

Deadline for tenders 6/18/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 6/18/2021. Place of execution Sverige, Småland och öarna.
Mötesseparering och ny planskild korsning vid Hjortsberga Vid Skaddeån och vid järnvägen byggs nya broar och väg 25 leds i ny sträckning direkt norr om befintlig väg vid järnvägspassagen. Befintlig bro över järnvägen rivs medan befintlig bro över Skaddeån blir bro för ny sidoväg.I projektet ingår även byggnation av ett parallellvägnät samt indragning av överbliven allmän väg. Ny planskild trafikplats vid Alvesta V.
145 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400157 - Utförande av underhållsbeläggning värme inom Södermanlands län (D) och Västmanlands län (U) Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/2/2021. Place of execution Sverige, Södermanlands län, Västermanlands län.
Utförande av underhållsbeläggning värme inom Södermanlands län (D) och Västmanlands län (U).
9 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400463 - Beläggning varm och vägmarkering väg 360 Norrbäck-Fäboliden, Lycksele kommun AC-län Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/11/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Beläggning varm och vägmarkering väg 360 Norrbäck-Fäboliden, Lycksele kommun AC-län
18 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400464 - Beläggning varm och vägmarkering väg E12 Genom Storuman/Stensele och väg 969 Grundfors AC-län Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/11/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Beläggning varm och vägmarkering väg E12 Genom Storuman och Stensele AC-län
18 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400453 - Utförande av E20 Ribbingsberg-Eling (Vårgårda-Vara) Tender notice

Deadline for tenders 2/26/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/26/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
Utförande av E20 Ribbingsberg-Eling (Vårgårda-Vara) - omgång 2
33 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404197 - För utförande av E4 Persön – S. Råneå, delen genom Börjelslandet inom Luleå kommun, Norrbottens län Tender notice

Deadline for tenders 3/17/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 3/17/2021. Place of execution Norrbottens län.
Av Investering Distrikt Nord särskilt utpekat utvecklingsfrämjande projekt vars syfte är att uppmuntra entreprenörer att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid. Avser utförande av mitträcke och viltstängsel längs sträckan, port vid Rupa för GC-väg, 1 viltuthopp vid Smedsbykorsningen, GC-vägar som ansluter till busshållplatser vid porten, flytt av 2 busshållplatser och rivning av 2 busshållplatser, ny C-korsning och stängning av anslutningar, nya enskilda vägar, samt ny beläggning på sträckan.
52 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400444 - Linspel, leverans och montage till Arnö- och Stegeborgsleden Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 1/25/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avser leverans och montage av linspel till Arnö- och Stegeborgsleden.
1 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400422 - Samverkansledare för projektet Tingstadstunneln Reinvestering (TTR) inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 1/25/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Upphandlingen avser en (1) samverkansledare för projektet Tingstadstunneln Reinvestering (TTR) inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län
1 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400306 - Datafångst och ajourhållning för ÅDT-mätningar geografiskt område Mitt och Öst Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige.
Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata.
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400375 - För utförande av busshållplatser längs vägarna E14, RV90, LV 335 samt väg 568 i Västernorr-lands län Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400205 - Utförande av underhåll ÖVK bro 13-833-1,2 Hallands län Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige, Hallands län.
För utförande av underhåll av bro 13-833-1 (östra bron) och 2 (västra bron) över sj och all-män väg E6 vid Eskilstorp i Getinge inom Halmstad kommun, Hallands län. Utbyte av övergångskonstruktioner
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400370 - 13, 17, 23, E22 Ringsjön, vattenskyddsåtgärder inom Höör och Hörbys kommun Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
Åtgärder för att minska risken för föroreningar att ta sig via vattendrag till Ringsjön, som är en reservattentäkt. Sex korsningspunkter ingår i projektet. Åtgärderna handlar om att anlägga semitäta diken, med delvis nya ledningar och brunnar, ett fördröjningsmagasin i form av en damm vid en av åtgärdspunkterna samt byte av räcken och anläggande av kantsten.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400392 - Gång- och cykelväg Älvkarleby–Skutskär inom Älvkarleby kommun, Uppsala län Tender notice

Deadline for tenders 2/25/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 2/25/2021. Place of execution Sverige, Östra Mellansverige.
Objektet avser utförande av en ny gång- och cykelväg med tillhörande nya timglas och ny planskild korsning mellan Älvkarleby och Skutskär.
32 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400060 - Lagerbyte och reparation av bro 20-799-1 över Dalälven i Avesta Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län.
Lagerbyte och reparation av bro 20-799-1 över Dalälven i Avesta
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400459 - Avtal för kurser i förhandlingsteknik Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 2/2/2021. Place of execution Sverige.
Avtal för kurser i förhandlingsteknik
9 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400431 - Förkommersiell upphandling varning för ankommande tåg Tender notice

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 2/12/2021. Place of execution Sverige.
Syftet med denna förkommersiella upphandling är att stimulera utveckling av nya innovativa lösningar som varnar olika trafikanter för ankommande tåg. Målet är att minst två deltagare har utvecklat innovativa, lättillgängliga, lättanvända lösningar som vid användning varnar olika trafikanter för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar. Trafikverkets vision är att de nya lösningarna som utvecklas under den förkommersiella upphandlingen används av trafikanter och leder till att ingen trafikant dör eller skadas allvarligt vid plankorsningar som saknar fysiska skyddsanordningar. Trafikverket kommer inte att köpa de nya lösningarna, varför deltagarna efter genomfört uppdrag förväntas kommersialisera sina nya lösningar. Deltagarna förväntas därmed att ha utvecklat en hållbar affärsmodell.
19 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400452 - För utförande av E16 Trafikplats Tuna, Väg 541 inom Sandvikens kommun, Gävleborgs län Tender notice

Deadline for tenders 3/11/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 3/11/2021. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
För utförande av E16 Trafikplats Tuna, Väg 541 inom Sandvikens kommun, Gävleborgs län
46 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400412 - Byggledare vägmarkeringar inom Värmlands län (S) för produktionsanpassad projektering och projektledning Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efter-frågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledare respektive biträdande byggledare.
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400062 - För utförande av Halvvarm massabeläggning region Mitt, W och Z-län Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län.
För utförande av Halvvarm massabeläggning region Mitt, W och Z-län
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400461 - För utförande av E16 Borlänge-Djurås, etapp 1 Tender notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 3/18/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län.
Utförandeentreprenad för utförande av E16 Borlänge-Djurås etapp 1 inom Borlänge kommun, Dalarnas län
53 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400449 - För utförande av ny- och ombyggnation av väg 57 mellan Gnesta och Järna, Södertälje Kommun Tender notice

Deadline for tenders 5/31/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 5/31/2021. Place of execution Sverige.
127 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400203 - Lokalförsörjning Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 12/9/2020 and 1/27/2021. Place of execution Sverige.
3 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400377 - Väg 535 Åstebo - Bårhult - Entreprenad enligt indelning C 1 - Gång- och cykelväg Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/9/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige.
Väg 535 Åstebo - Bårhult - Entreprenad enligt indelning C 1 - Gång- och cykelväg
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400028 - För utförande av Lokala bullerskyddsskärmar Västkustbanan, Ängelholm-Maria Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 12/8/2020 and 1/29/2021. Place of execution Sverige.
Objektet avser utförande av Lokala bullerskyddsskärmar på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria.
5 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400063 - För utförande av Varmmassabeläggning 1 region Mitt, W och X-län Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/7/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län.
För utförande av Varmmassabeläggning i region Mitt, W och X-län
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400289 - För utförande av Väg 345 Strömsund – Ulriksfors gång- och cykelväg inom Strömsunds kommun, Jämtlands län Tender notice

Deadline for tenders 2/24/2021, the notice is published between 12/4/2020 and 2/24/2021. Place of execution Sverige, Jämtlands län.
Totalentreprenad Väg 345 Strömsund – Ulriksfors gång- och cykelväg inom Strömsunds kommun, Jämtlands län
31 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400301 - Utförande av cirkulationsplats vid Kastenhofsmotet Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/2/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
För utförande av cirkulationsplats vid Kastenhofsmotet inom Lerums kommun, Västra Götalands län
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400378 - Väg 535 Åstebo - Bårhult - Entreprenad enligt indelning A - 3 cirkulationsplatser samt rörbro/rörtunnel Tender notice

Deadline for tenders 2/11/2021, the notice is published between 12/2/2020 and 2/11/2021. Place of execution Sverige.
Väg 535 Åstebo - Bårhult - Entreprenad enligt indelning A - 3 cirkulationsplatser samt rörbro/rörtunnel
18 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400168 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Nyköping Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 11/23/2020 and 2/22/2021. Place of execution Sverige.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400170 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Västerås Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 11/20/2020 and 2/22/2021. Place of execution Sverige.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400250 - Väse Byggplatsuppföljning Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 11/12/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige, Värmlands län.
Uppdraget avser Byggplatsuppföljning i Karstad, Värmlands län för projekt Väse.
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400288 - v86 Bergsåker-Kovland, delen Kovland, Produktion Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 11/11/2020 and 2/19/2021. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
Ombyggnad samt ny väg 86 med GC samt en större bro ca 70 m lång. Ombyggnad korsningar, Busshållplatser varav en större med pendlarparkering. Geotekniska utmaningar/åtgärder i känslig miljö med en meandrande Sättnaå. Även väg- och GC åtgärder på väg 320 och väg 629 ingår.
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400109 - Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland Tender notice

Deadline for tenders 2/9/2021, the notice is published between 11/10/2020 and 2/9/2021. Place of execution Sverige, Värmlands län.
Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland, på totalentreprenad. Väglängd kontraktsår 1 ca 74 mil, från och med kontraktsår 2 ca 104 mil. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år
16 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400303 - Utförandeentreprenad RV35 ombyggnation till mötesfri landsväg Sandtorpet Björkåkla inom Linköpings kommun Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 11/9/2020 and 2/1/2021. Place of execution Östergötlands län.
Objektet avser utförande av breddning av befintlig väg som ändrar vägsektionen till en 2+1 väg med mitträcke mellan körbanorna på sträckan Sandtorpet-Björkåkla. Som del av breddningen följer också förbättringar av väggeometrin liksom andra ombyggda korsningar, byggande av ny sidoväg, nya gång- och cykelvägar, busshållplatser och bullerskydd
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400255 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke inom Jämtlands län Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige, Jämtlands län.
För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke inom Jämtlands län
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400129 - Samverkan Hög, För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ljungby i Kronobergs län. Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/1/2021. Place of execution Sverige, Kronobergs län.
För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ljungby i Kronobergs län. Utföres i Trafikverkets modell för samverkan hög.
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400169 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örebro Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/8/2021. Place of execution Sverige.
Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örebro
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400045 - Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Sydsverige.
Basunderhållväg på allmänna vägar inom område Växjö
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400044 - Upphandling - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Sydsverige.
Basunderhållväg på allmänna vägar inom område Blekinge
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400054 - Totalentreprenad - Byte av bro 4-39-1, Nyköpings kommun Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 11/6/2020 and 2/22/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige.
Upphandling av utförande av totalentreprenad avseende demontering av befintlig bro 4-39-1, över järnväg, och uppförande av ny bro över järnväg i Vrena, väg 631 Nyköpings kommun, Södermanlands län.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400309 - Räckesåtgärder väg 290 Storvreta- Österbybruk och 292 Tierp- Gimo Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 11/5/2020 and 1/29/2021. Place of execution Sverige, Östra Mellansverige.
Utförandeentreprenad för utförande av Räckesåtgärder väg 290 Storvreta-Österbybruk och 292 Tierp-Gimo inom, Uppsala län
5 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400058 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra inom Västerbottens län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 11/4/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
För utförande av Basunderhåll väg inom område Umeå Norra, Västerbottens län
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400059 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra inom Västerbottens län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 11/4/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
För utförande av Basunderhåll väg inom område Umeå Södra, Västerbottens län
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400111 - BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka, Västra Götalandslän Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2021, the notice is published between 11/3/2020 and 2/2/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka, Västra Götalands län. Vägnätets längd är 656 km.
9 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400222 - För utförande av E6.20 Hisingsleden, södra delen, Volvomotet inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län Tender notice

Deadline for tenders 4/28/2021, the notice is published between 11/1/2020 and 4/28/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Volvomotet är en av tre delar inom projektet ”E6.20 Hisingsleden, södra delen”. Objektet omfattar bland annat: - Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, sektion 1/600 – 2/450 - Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg, cirka 1 km - Nybyggnad enskild väg/bussgata, cirka 1 km - Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg - Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km - Två byggnadsverk - Ny belysning längs hela sträckan
94 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400237 - RV 27, upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Tender notice

Deadline for tenders 3/3/2021, the notice is published between 10/30/2020 and 3/3/2021. Place of execution Sverige, Kronobergs län.
Framtagande av vägplan för mittseparering av RV 27 Säljeryd-Växjö och projektering för förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad.
38 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400146 - Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Installationer Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2021, the notice is published between 10/28/2020 and 2/10/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
För utförande av Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Installationer inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län
17 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400104 - BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungälv, Västra Götalandslän Tender notice

Deadline for tenders 1/26/2021, the notice is published between 10/27/2020 and 1/26/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
BAS underhåll på allmänna vägar inom område Kungälv. Vägnätets totala längd är 853 km.
2 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400166 - Hjulprofildetektor Totalentreprenad Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 10/26/2020 and 2/15/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen avser leverans av komplett anläggning för hjulprofildetektering, RADET WPMS 2020. I entreprenaden ingår projektering, leverans, installation, driftsättning, utbildning samt entreprenadbesiktningar.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400178 - För utförande av Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Mark och trafik Tender notice

Deadline for tenders 2/17/2021, the notice is published between 10/23/2020 and 2/17/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Entreprenaden avser projekt Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Mark & Trafik i Göteborgs kommun, Västra Götalands Län. Entreprenad Mark & Trafik har en stor geografisk spridning och innefattar till största delen arbeten i trafikintensiv miljö. Det ställs krav på en proaktiv och lyhörd kommunikation som tillsammans med fokus på planering ska möjliggöra ett lyckat genomförande. Kontraktet avser uppdrag enligt Trafikverkets modell för samverkan Bas med inslag av samverkan Hög.
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400193 - Utbyte av Erikssunds- och Stäketbro, 2st öppningsbrara broar Tender notice

Deadline for tenders 5/3/2021, the notice is published between 10/21/2020 and 5/3/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm.
Objektet består av fem stycken huvuddelar, tre stycken huvuddelar för Stäket bron och två huvuddelar för Erikssunds bron. Stäket: Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs samt rivning av befintligt manöverhus och uppförande av nytt manöverhus i nytt läge. Erikssund: Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas samt uppförande av nytt manöverhus. Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom entreprenaden utgör en teknisk helhet och utförandet är likartat för Erikssund och Stäket.
99 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400080 - Design och nybyggnation av frigående laddhybrid vägfärjor Tender notice

Deadline for tenders 4/30/2021, the notice is published between 10/19/2020 and 4/30/2021. Place of execution Sverige.
Uppdraget avser leverans av två (2) likvärdiga frigående 60-bilsfärjor med laddhybrid drift. Beställaren har möjlighet med ensidig rätt utan skyldighet, att utlösa två (2) optioner (1+1), avseende ytterligare byggnationer som är likvärdiga med tidigare leverans.
96 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400132 - Cirkulationsplatser Dalarna Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 10/6/2020 and 2/1/2021. Place of execution Dalarnas län.
För utförande av cirkulationsplatser Dalarna
8 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400090 - 1.1.2 Vägmarkeringar utförande entreprenad underhåll inom Västerbotten län (AC) Tender notice

Deadline for tenders 11/2/2020, the notice is published between 10/2/2020 and 11/2/2022. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadstiden.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400057 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare inom Norrbottens län Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 9/27/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Norrbottens län.
Basunderhåll väg inom område Gällivare Total väglängd ca 812 km.
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400055 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala inom Norrbottens län Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 9/27/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Norrbottens län.
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala inom Norrbottens län
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400064 - För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Boden inom Norrbottens län. Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 9/24/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Norrbottens län.
För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Boden inom Norrbottens län. Total väglängd ca: 841 km
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400066 - För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra inom Västerbottens län. Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 9/24/2020 and 1/28/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra inom Västerbottens län. Total väglängd ca: 929 km
4 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400067 - För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Vännäs inom Västerbottens län. Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 9/24/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Vännäs inom Västerbottens län. Total väglängd ca: 1014 km.
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400073 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg inom Jämtlands län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 9/24/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Jämtlands län.
För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg inom Jämtlands län
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400072 - För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors inom väster norrlands län Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 9/24/2020 and 2/16/2021. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors inom Västernorrland län
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400031 - E22 Nygård-Bälö Tender notice

Deadline for tenders 3/16/2021, the notice is published between 9/16/2020 and 3/16/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av Väg E22 Karlskrona-Norrköping, delarna Nygård- Målbäcken och Målbäcken-Bälö inom Oskarshamn och Väster-viks kommun, Kalmar län. Totalentreprenad
51 days left