Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-413183 - Framtagning av FU BEST på sträckan Sala - Morgongåva Award notice

new

Deadline for tenders 3/22/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 7/10/2024. Place of execution Västermanlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415263 - Projektledning och koordinering av landsgränser inom signalsystem järnväg Award notice

new

Deadline for tenders 4/12/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 6/1/2025. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Upphandlingen avslutad medelst tecknat kontrakt.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415612 - Lv 136 Ekerum- Borgehage, GC-väg Tender notice

new

Deadline for tenders 9/2/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 9/2/2024. Place of execution Kalmar län.
Upphandling av vägplan, bygghandling och BPU av GC-väg Lv 136 Ekerum- Borgehage.
82 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415364 - För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027 Tender notice

new

Deadline for tenders 9/18/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 9/18/2024. Place of execution Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län.
För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027
98 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415441 - Bananslutning inom Lockarp, Malmö stad. Tender notice

new

Deadline for tenders 8/14/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 8/14/2024. Place of execution Sverige, Skåne län.
Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för bananslutning i Lockarp, Malmö stad.
63 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415371 - En projektingenjör till investering, för västra regionen, järnväg 1 Award notice

new

Deadline for tenders 5/3/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Sverige, Västsverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415892 - Inbjudan till marknadsdialog i projekt Sundsvall Tillgänglighet och resecentrum Rfi

new

Answer last is 12, ad is displayed between 12 and 12. Place of execution Västernorrlands län.
Inbjudan till marknadsdialog i projekt Sundsvall Tillgänglighet och resecentrum, 30/9 – 2/10 2024
92 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415894 - RFI Mobila ledningsplatser (C2 Shelter/ Control and command shelter/ Mobile command post) Rfi

new

Answer last is 11, ad is displayed between 12 and 11. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
RFI (Request for information/ marknadssondering) inför upphandling av Mobila ledningsplatser (C2 Shelter/ Control and command shelter/ Mobile command post)
60 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-413892 - Paket 1 - Utbyte av 2 st rörbroar (100-58297-1 , Hasabäcken vid Penglund och 24-451-1 / 100-58292-1, Klubbsjöbäcken NV Brattsbacka Station Award notice

new

Deadline for tenders 4/29/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 7/11/2024. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
Kontrakt har signerats 2024-06-11 med entreprenören: Bo Ahlquist Maskin AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415362 - E22 trafikplats Ljura, trimningsåtgärder Award notice

new

Deadline for tenders 5/14/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 7/11/2024. Place of execution Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412997 - Fasadåtgärder väg Skåne Entreprenad 1 Award notice

new

Deadline for tenders 5/27/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 7/11/2024. Place of execution Sverige, Sydsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415429 - Färjerederiet avseende leverans av svarvade och härdade linhjul Award notice

new

Deadline for tenders 5/10/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 7/10/2024. Place of execution Västsverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407442 - v84 Rolfhamre-Nore, GC-väg, Produktion Tender notice

new

Deadline for tenders 8/29/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 8/29/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Objektet avser utförande av belyst gång-, cykel- och mopedväg på väg 83, sträckan Rolfhamre – Nore, Ljusdals kommun.
78 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415586 - För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2026 Tender notice

new

Deadline for tenders 9/25/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 9/25/2024. Place of execution Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län.
För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027
105 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414415 - Ny växelförbindelse 290a/b Tomteboda övre, CST Tender notice

new

Deadline for tenders 9/13/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 9/13/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Utförandeentreprenad av ny växelförbindelse i Tomteboda samt signalåtgärder.
93 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414655 - Väg 42 Vårgårda vattenskyddsåtgärder- Upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt BPU Award notice

new

Deadline for tenders 3/6/2024, the notice is published between 6/8/2024 and 7/5/2024. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-414947 - För utförande av ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av 3 busshållplatser utmed väg 230 i Eskilstunas kommun, Södermanlands län Award notice

new

Deadline for tenders 4/5/2024, the notice is published between 6/8/2024 and 6/19/2024. Place of execution Sverige.
Upphandlingen är avslutad och tilldelad entreprenör är Terranor AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408154 - Kivijärvi-Korpilombolo, Produktion. #11121 Award notice

new

Deadline for tenders 5/2/2024, the notice is published between 6/8/2024 and 7/5/2024. Place of execution Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415695 - Inspektioner järnvägsbroar nationellt 2025-2027 Qualification notice

new

Last date for application 7/5/2024, the notice is published between 6/8/2024 and 7/5/2024. Place of execution Sverige.
Inspektioner av järnvägsbroar och öppningsbara broar, nationellt. 2025-2027, 3 års kontrakt.
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-415285 - Kompletterande undersökning och fördjupad riskbedömning Oskarshamns bangård Avrop

Deadline for tenders 5/6/2024, the notice is published between 6/7/2024 and 7/4/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

1 / 9