Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-405118 - Konsultförmedling - Projektingenjörer och Teknikingenjörer Award notice
new

Deadline for tenders 7/8/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/29/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408451 - Projekt Tunnel Norr E4 Förbifart Stock-holm, Projektledare bergtunnlar Johan-nelund och Lunda Tender notice
new

Deadline for tenders 10/11/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/11/2021. Place of execution Sverige.
Projekt Tunnel Norr E4 Förbifart Stockholm, Projektledare bergtunnlar Johannelund och Lunda
15 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404856 - Konsultuppdrag av byggledare avseende vägmarkering Region Syd Tender notice
new

Deadline for tenders 10/26/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/26/2021. Place of execution Södra Sverige.
Uppdraget avser att för beställarens räkning och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation, ansvara för att lösa de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå det för beställarens verksamhet efterfrågade eller avtalade resultatet och funktionen.
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404855 - För utförande av vägmarkeringar i länen Kronoberg och Blekinge Tender notice
new

Deadline for tenders 10/28/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/28/2021. Place of execution Södra Sverige.
Entreprenaden innebär att på totalentreprenad utföra vägmarkeringsarbeten på vägar och övriga ytor inom vägområde i länen Kronoberg och Blekinge. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och omfattar både kompletteringsarbeten och nyläggningsarbeten.
32 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407675 - För upprättande av förfrågningsunderlag för ut- förandeentreprenad för Säter GC-tunnel inom Säters kommun, Dalarnas län Tender notice
new

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/25/2021. Place of execution Sverige.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408428 - Resurskonsult Mätningsingenjör för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga Tender notice
new

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/25/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Mätningsingenjör för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400197 - Ottebol omformarstation, ombyggnad ventilation Award notice
new

Deadline for tenders 11/25/2020, the notice is published between 9/23/2021 and 10/23/2021. Place of execution Värmlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400407 - Resurskonsult Specialist CAD/BIM-samordning, Projekt Varbergstunneln Award notice
new

Deadline for tenders 12/30/2020, the notice is published between 9/23/2021 and 10/23/2021. Place of execution Sverige, Hallands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404847 - Utförande av VA-åtgärder, Svinesund Award notice
new

Deadline for tenders 6/11/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/21/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404285 - Förstärkningslinor samt utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft, projekt Olskroken-Varberg Award notice
new

Deadline for tenders 8/30/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/23/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405323 - Geodetiska mätningsarbeten Uddevalla-Strömstad Award notice
new

Deadline for tenders 8/30/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/21/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405700 - Projektledare för projektering/produktion Kontaktledning inkl BEST Award notice
new

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/31/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408252 - Direktupphandling utan konkurrens Award notice
new

Deadline for tenders 9/3/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/23/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407708 - Upprustning av bangårdsbelysning i Tomteboda, Solna Kommun, Stockholms län. Tender notice
new

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/29/2021. Place of execution Sverige.
33 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408401 - Nätverksprodukter inklusive licenser och support Tender notice
new

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/25/2021. Place of execution Sverige.
Upphandling av Nätverksprodukter inklusive licenser och support till det administrativa nätverket.
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405509 - RFI -Upphandling av Flygtrafik 2023-2027 Rfi
new

Answer last is 22, ad is displayed between 23 and 22. Place of execution Sverige.
Trafikverket har ett uppdrag att vid behov avtala om interregional kollektivtrafik som ses som transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas kommersiellt. Trafikavtal för detta ändamål finns för både tåg, buss, färja och flygtrafik. Syftet med denna RFI är att samla information om operatörernas förmågor och möjligheter som dels skulle kunna förbättra förutsättningarna för operatörer att lämna anbud, dels bidra till en hållbar upphandling som stimulerar konkurrens och ger väl fungerande trafik.
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404789 - Fästelement Award notice
new

Deadline for tenders 5/19/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/22/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405231 - Reservdelar Sprecher Automation Award notice
new

Deadline for tenders 5/31/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/22/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405488 - Flytt av befintligt viltstängsel inom Köping, Hallstahammar, Västerås kommun, Västmanlands län Award notice
new

Deadline for tenders 8/9/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/22/2021. Place of execution Sverige, Östra Mellansverige.
Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med företaget Vägsäk AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405560 - Projektingenjör till enheten Teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken Award notice
new

Deadline for tenders 6/28/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/1/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

1 / 7