Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-408551 - För utförande av ommålning och broreparation 3500-2692-1 Gamleby, Västerviks kommun, Kalmar län Award notice

new

Deadline for tenders 6/6/2022, the notice is published between 8/17/2022 and 9/16/2022. Place of execution Sverige, Kalmar län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410484 - För utförande av varmmassabeläggning i Distrikt Väst DG04 Bälinge - Vårgårda Award notice

new

Deadline for tenders 7/4/2022, the notice is published between 8/17/2022 and 9/16/2022. Place of execution Sverige, Västsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410476 - ERTMS Införande - Byggledare Säkerhet, norra Malmbanan Award notice

new

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 8/17/2022 and 9/16/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410899 - Inbjudan till informationsträff (via Skype) - projekt Skellefteå flygplats-Orrbäcken Rfi

new

Answer last is 6, ad is displayed between 17 and 6. Place of execution Sverige, Norra sverige, Västerbottens län.
Trafikverket vill träffa er leverantörer för att informera om projektet Väg 744 Skellefteå flygplats-Orrbäcken som kommer att upphandlas som utförandeentreprenad med fast pris utan mängdförteckning.
21 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409345 - Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet etapp 3 Tender notice

new

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 8/17/2022 and 10/3/2022. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Utförandeentreprenad. Projektet omfattar i stora drag anläggande av bussvändplats, breddning, kurvrätning och rensning sidoområden.
48 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410107 - För utförande av underhållsbeläggning i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Award notice

new

Deadline for tenders 5/30/2022, the notice is published between 8/16/2022 and 9/26/2022. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410884 - FÖRHANDSANNONS för FSE824 Utförande av Mottagningsstation 46B, Förbifart Stockholm Tender notice

new

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 8/16/2022 and 9/9/2022. Place of execution Sverige, Stockholm.
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410081 - Konsultuppdrag Expertstöd Explosionslast för Västlänken Award notice

new

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 8/15/2022 and 9/14/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408253 - Konsultuppdrag Kontroll konstruktionsredovisning byggnadsverk, Projekt E6.21 Lundbyleden Award notice

new

Deadline for tenders 6/20/2022, the notice is published between 8/15/2022 and 9/12/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410568 - Resurskonsult upphandling Projekt Mälarbanan Samordnande bygg-ledare BESTMK Tender notice

new

Deadline for tenders 10/17/2022, the notice is published between 8/15/2022 and 10/17/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Detta avser en (1) Byggledare inom Mälarbanan inom BEST. Placering, Solna-Sundbyberg Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt
62 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410573 - Resurskonsult upphandling Projekt Mälarbanan projekteringsledare BEST Tender notice

new

Deadline for tenders 10/26/2022, the notice is published between 8/15/2022 and 10/26/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Detta avser en (1) projekteringsledare inom Mälarbanan inom BEST. Placering, Solna-Sundbyberg Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt
71 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409718 - Ramavtal resurskonsulttjänster spårteknik inom kategorier förvaltningsstöd Award notice

new

Deadline for tenders 5/20/2022, the notice is published between 8/13/2022 and 9/12/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407743 - Fönsteråtgärder längs Södra stambanan, entreprenad 10 Award notice

new

Deadline for tenders 6/7/2022, the notice is published between 8/12/2022 and 9/11/2022. Place of execution Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407815 - Kontaktledningsbyte Östersund bangård Award notice

new

Deadline for tenders 6/22/2022, the notice is published between 8/12/2022 and 9/11/2022. Place of execution Jämtlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407911 - Fågelavvisare med klämmor Tender notice

new

Deadline for tenders 9/19/2022, the notice is published between 8/12/2022 and 9/19/2022. Place of execution Sverige.
Fågelavvisare med tillhörande klämmor
34 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409955 - Huvudtillsyningsman (HTSM)/Byggtrafikledare till Investering Distrikt Öst/Stockholm Award notice

Deadline for tenders 4/19/2022, the notice is published between 8/11/2022 and 9/9/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410874 - För utförande av Dilatationsbyte inom Södertälje, Stockholms län, E3 Tender notice

Deadline for tenders 9/21/2022, the notice is published between 8/10/2022 and 9/21/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Utförande entreprenad, byte av dilatationer i järnvägsmiljö vid Södertälje.
36 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410760 - För utförande av TSE102 Stålställning för temporär fjärrvärme i Vårbybron inom Huddinge kommun, Stockholms län Tender notice

Deadline for tenders 9/19/2022, the notice is published between 8/10/2022 and 9/19/2022. Place of execution Sverige, Stockholm.
Objektet avser utförande av temporär stålställning för fjärrvärme i Vårbybron. Fjärrvärmeinstallationen sker som en sidoentreprenad. Byggställning för montage av fjärrvärmeledning ska tillhandahållas och ska kunna nyttjas av sidoentreprenören.
34 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410385 - Tillståndsinventering och dokumentering av alléer i Region Syd Område Vetlanda, Vimmerby och Västervik Award notice

Deadline for tenders 6/22/2022, the notice is published between 8/9/2022 and 9/8/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409824 - Bekämpning av Parkslide Award notice

Deadline for tenders 5/11/2022, the notice is published between 8/8/2022 and 9/7/2022. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

1 / 7