Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-400301 - Utförande av cirkulationsplats vid Kastenhofsmotet Award notice
new

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/22/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400371 - Framtagande av förfrågningsunderlag av kontaktledningsbyte mellan Kville - Uddevalla Award notice
new

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 6/30/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400302 - GC-väg längs väg 850 sträckan Buavägen–Limabacka Award notice
new

Deadline for tenders 2/18/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/22/2021. Place of execution Sverige, Hallands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400394 - Växelbyte 21a/b och 22a/b i Floda, Lerums kommun Award notice
new

Deadline for tenders 3/11/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/22/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404360 - Trafikinformationstavlor Lilla Varholmen Award notice
new

Deadline for tenders 3/8/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/22/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405151 - För utförande av GC-väg Vik-Frönäset inom Åre kommun, Jämtlands län Tender notice
new

Deadline for tenders 5/20/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/20/2021. Place of execution Sverige, Jämtlands län.
GC-väg Vik-Frönäset inom Åre kommun, Jämtlands län
28 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405142 - För utförande av ommålning av järnvägsbroar i region Väst – Syd Tender notice
new

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/6/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
För utförande av 4 st ommålningar av järnvägsbroar samt 1 st bättringsmålning av järnvägsbro
14 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405143 - För utförande av ommålning av järnvägsbroar i region Väst – Nord Tender notice
new

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 4/22/2021 and 5/6/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
För utförande av 3 st ommålningar av järnvägsbroar samt 1 st ommålning av vägbro
14 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400437 - Avseende leveranser av grundvattennivåmätare Tender notice
new

Deadline for tenders 5/12/2021, the notice is published between 4/21/2021 and 5/12/2021. Place of execution Sverige.
Trafikverket ska upphandla köp och/eller hyra av automatiska grundvattennivåmätare med tillbehör.
20 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400390 - Stängselpatrull-rondering inom Stockholmsområdet Tender notice
new

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 4/21/2021 and 5/17/2021. Place of execution Sverige.
För utförande av entreprenad stängselpatrull – rondering inom Stockholmsområdet
25 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404968 - För utförande av Förstärkning av Stålbro Över Porsiforsen inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län Tender notice
new

Deadline for tenders 5/24/2021, the notice is published between 4/21/2021 and 5/24/2021. Place of execution Sverige, Norra sverige.
För utförande av Förstärkning av Stålbro Över Porsiforsen inom Jokkmokks kommun, Norrbottens län Brounderhåll Porsiforsen 25-799-1 Förstärkning av stålbro för att klara BK 4 trafik
32 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400067 - För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Vännäs inom Västerbottens län. Award notice
new

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 6/21/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404241 - Specialmätningar inom Vägtrafikdataområdet – Trafikverksregion Väst våren 2021 Tender notice
new

Deadline for tenders 5/11/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 5/11/2021. Place of execution Sverige.
Uppdraget ska tillgodose Trafikverkets vanligaste behov av att inhämta information om rådande trafiksituationer i olika delar av vägnätet. Informationen, som inhämtas genom kompletterande datafångst, används i syfte att kunna bedöma olika händelsers och åtgärders effekt på vägtrafiken ur olika aspekter.
19 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405115 - Utförande av rivning av gångbro i Tillberga, bandel 348, Västerås kommun, Västmanlands län Tender notice
new

Deadline for tenders 6/9/2021, the notice is published between 4/20/2021 and 6/9/2021. Place of execution Sverige.
Rivning av gångbro över spår.
48 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405048 - Resurskonsult Mängdreglerare berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Göteborgs kommun Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/16/2021 and 5/16/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Mängdreglerare Berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Götalands Län.
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400146 - Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Installationer Award notice

Deadline for tenders 2/24/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 4/30/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405051 - Resurskonsult avseende digital projekthantering, (datasamordning/BIM), väg, järnväg inom distrikt Nord och Öst/Stockholm Tender notice

Deadline for tenders 5/14/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/14/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Norra sverige.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405082 - För utförande av förstärkning av broar till BK4 inom Gävleborgs - och Dalarnas län Tender notice

Deadline for tenders 5/18/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/18/2021. Place of execution Sverige, Norra mellansverige, Dalarnas län, Gävleborgs län.
För utförande av förstärkning av broar till BK4 inom Gävleborgs - och Dalarnas län
26 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405061 - Kvalificerad projektingenjör projekt Varbergstunneln Tender notice

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/16/2021. Place of execution Sverige, Hallands län.
24 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405095 - Avvattning AC-län 2021 Tender notice

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/6/2021. Place of execution Sverige, Västerbottens län.
14 days left

1 / 5