Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-412143 - Integrerat brounderhåll Kalmar, Blekinge och Kronoberg 2024-2026 Tender notice

new

Deadline for tenders 5/3/2023, the notice is published between 3/22/2023 and 5/3/2023. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
Integrerat brounderhåll Kalmar, Blekinge och Kronoberg 2024-2026
43 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407736 - GC Kittelfjäll väg 1088, etapp 1, Produktion . #10384 Tender notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/22/2023 and 4/24/2023. Place of execution Övre Norrland.
Gång- och cykelväg längs väg 1088 i Kittelfjäll, Västerbottens län
34 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411045 - För utförande av underhållsbeläggningar i Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Södra Skåne, Varm, Värme och TSK Award notice

new

Deadline for tenders 2/23/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 3/31/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411867 - Tidplanerare för projekttidplaner program Tvärförbindelse Södertörn, Stockholm län Award notice

new

Deadline for tenders 1/17/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 3/26/2023. Place of execution Sverige, Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412354 - Entreprenad ERTMS - Säsongsbyggledare Entreprenad Malmbanan (Kiruna alt. Luleå) Award notice

new

Deadline for tenders 3/6/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/20/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412295 - Entreprenad ERTMS - Säsongsbyggledare Entreprenad Malmbanan (Luleå) Award notice

new

Deadline for tenders 3/6/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/20/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411113 - Uppställningsspår Sannahed rälsverkstad - Entreprenad Tender notice

new

Deadline for tenders 5/4/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 5/4/2023. Place of execution Sverige, Östra Mellansverige.
Uppställningsspår Sannahed rälsverkstad - Entreprenad
44 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410113 - Faunapassage och vilstängsel Bredviksheden, E4, Kalix kommun, Produktion Tender notice

new

Deadline for tenders 4/20/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/20/2023. Place of execution Sverige, Norra sverige.
Faunapassage och vilstängsel Bredviksheden, E4, Kalix kommun, Produktion
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405478 - Utbyte 3 rörbroar i Alingsås, Herrljunga och Tranemo kommun i Västra Götalands län Tender notice

new

Deadline for tenders 4/21/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/21/2023. Place of execution Sverige.
Utbyte rörbroar med nuvarande beteckningar 15-386-1 över Lidan (Kortebro) NO Ulvastorp / 15-1246-1 över bäck 1,4 km N. Knutstorp / 15-552-1 över s.k. Björkebäcken i Knestorp
31 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411278 - För utförande av signalåtgärder Hofors-Granstanda inom Hofors kommun, Gävleborgs län Award notice

new

Deadline for tenders 2/13/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/19/2023. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-411041 - Utförandeentreprenad rörbrobyten på bro 100-58260-1 över Gårdaån väg 1996 Lilla Edets kommun och bro 100-54215-1 över bäck vid Dunevallen väg 2000 Lilla Edets kommun Award notice

new

Deadline for tenders 2/20/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/19/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410686 - Förhandlat förfarande utan fg annonsering RIDS System Support Award notice

new

Deadline for tenders 3/1/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/19/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412639 - Portföljförvaltning av Trafikverkets elavtal Tender notice

new

Deadline for tenders 4/10/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/10/2023. Place of execution Sverige.
Trafikverket köper el för ca 1mdr per år och har skyldighet att försöka hålla ett stabilt elpris till våra kunder. För uppnå detta behöver vi prissäkra våra elavtal på den finansiella marknaden (Nasdaq) och behöver då hjälp av förvaltare för att genomföra detta.
20 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412582 - Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring, Entreprenad Nyköpings resecentrum Tender notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/24/2023. Place of execution Sverige.
Beställarkontrollerad entreprenadförsäkring, Entreprenad Nyköpings resecentrum
34 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412198 - Upprustning Almedal-Borås Tunnelutredning Tender notice

new

Deadline for tenders 4/12/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/12/2023. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Upphandlingen omfattar utredning av 5 stycken tunnlar på banan Almedal-Borås innefattande teknikslagen mät, berg, byggnadsverk, avvattning och miljö.
22 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410610 - OPTO Projektering - 2 sträckor med 2 kontrakt Award notice

new

Deadline for tenders 11/10/2022, the notice is published between 3/19/2023 and 5/1/2023. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412090 - Stationsförvaltning Stockholm/Öst Tender notice

new

Deadline for tenders 5/2/2023, the notice is published between 3/19/2023 and 5/2/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige.
Entreprenaden är en kombinerad utförande- och funktionsentreprenad. Det innebär att det inom entreprenaden förekommer tjänster med specificerade arbetsuppgifter samt frekvenser (utförandekrav) såväl som tjänster i form av funktionsåtaganden med acceptanskriterier (funktionskrav). Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, städ, visst avhjälpande underhåll samt tillhörande förvaltningsadministration.
42 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-412616 - Kopia av Stationsförvaltning Nord/Mitt Tender notice

new

Deadline for tenders 5/2/2023, the notice is published between 3/19/2023 and 5/2/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige.
Entreprenaden är en kombinerad utförande- och funktionsentreprenad. Det innebär att det inom entreprenaden förekommer tjänster med specificerade arbetsuppgifter samt frekvenser (utförandekrav) såväl som tjänster i form av funktionsåtaganden med acceptanskriterier (funktionskrav). Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, städ, visst avhjälpande underhåll samt tillhörande förvaltningsadministration.
42 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405272 - FSE810 UHPC-element E4 Förbifart Stockholm Tender notice

new

Deadline for tenders 5/12/2023, the notice is published between 3/17/2023 and 5/12/2023. Place of execution Stockholm.
52 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407994 - För utförande av spår- och växelbyte, kontaktledningsbyte, signalåtgärder samt utbyte av belysning på Falun Bangård inom Dalarnas län Award notice

new

Deadline for tenders 2/20/2023, the notice is published between 3/17/2023 and 4/17/2023. Place of execution Sverige, Dalarnas län.
0 days left

1 / 11