Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-405883 - ATK mätstationer för punktmätning Tender notice

new

Deadline for tenders 6/6/2022, the notice is published between 12/6/2021 and 6/6/2022. Place of execution Sverige.
Uppdraget omfattar prototyp, serielikare samt serieleveranser av ATK-mätstationerPS och PO och dess ingående komponenter.
183 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408447 - För utförande av Varmmassabeläggning region mitt, (W och Y-län) Tender notice

new

Deadline for tenders 1/24/2022, the notice is published between 12/6/2021 and 1/24/2022. Place of execution Sverige, Dalarnas län, Västernorrlands län.
För utförande av Varmmassabeläggning region mitt, W och Y-län
50 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408882 - Resurskonsult Kontraktingenjör Mark Västlänken Tender notice

new

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 12/5/2021 and 1/17/2022. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Kontraktsingenjör för Korsvägen i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Göralands Län.
43 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408513 - FOI-projekt Cirkulär masshantering i samverkan Tender notice

new

Deadline for tenders 1/13/2022, the notice is published between 12/5/2021 and 1/13/2022. Place of execution Sverige.
FOI-projekt Cirkulär masshantering i samverkan
39 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408977 - FSM816 Materialleverans dörrar i trafikutrymmen Qualification notice

new

Last date for application 1/9/2022, the notice is published between 12/5/2021 and 1/9/2022. Place of execution Sverige.
Programmet E4 Förbifart Stockholm har för avsikt att anskaffa dörrar, luckor och portar som ska monteras i trafikutrymmen och ledningskulvertar i Förbifart Stockholms tunnlar.
35 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408915 - Framtagning av kartprodukter Tender notice

new

Deadline for tenders 12/17/2021, the notice is published between 12/3/2021 and 12/17/2021. Place of execution Sverige.
12 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408427 - Kurser i AMA - dels digitala självstudier, dels lärarledda kurser Tender notice

new

Deadline for tenders 1/10/2022, the notice is published between 12/3/2021 and 1/10/2022. Place of execution Sverige.
Avsikten med upphandlingen är att erbjuda intern kursverksamhet på Trafikverket. Upphandlingen omfattar två kurser – en kurs för digitala självstudier respektive en lärarledd kurs i AMA-MER. Kurserna utvärderas och tilldelas separat.
36 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405581 - Sävsjö bro över SSB och tillgänglighetsanpassning Tender notice

new

Deadline for tenders 1/16/2022, the notice is published between 12/3/2021 and 1/16/2022. Place of execution Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län.
Åtgärdsnummer: 18991. Byggnation av Sävsjö bro över SSB och tillgänglighetsanpassning.
42 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400446 - Trafiksystem samt Trafikledning väg Award notice

new

Deadline for tenders 6/15/2021, the notice is published between 12/2/2021 and 1/7/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404853 - För utförande av vägmarkeringar i Jönköpings län Award notice

new

Deadline for tenders 9/30/2021, the notice is published between 12/2/2021 and 12/31/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404854 - För utförande av vägmarkeringar i Kalmar län Award notice

new

Deadline for tenders 9/30/2021, the notice is published between 12/2/2021 and 12/31/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404855 - För utförande av vägmarkeringar i länen Kronoberg och Blekinge Award notice

new

Deadline for tenders 10/28/2021, the notice is published between 12/2/2021 and 12/31/2021. Place of execution Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407675 - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Säter GC-tunnel inom Säters kommun, Dalarnas län Award notice

new

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 12/2/2021 and 12/31/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400275 - Basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra Götaland Göteborg (VGG) Award notice

new

Deadline for tenders 8/30/2021, the notice is published between 12/1/2021 and 12/14/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408214 - Renovering av tre Propelleraggregat - Färjerederiet Award notice

new

Deadline for tenders 10/13/2021, the notice is published between 12/1/2021 and 12/31/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408860 - Delprojektledare Byggnadsverk järnväg distrikt Väst, Göteborg Tender notice

new

Deadline for tenders 1/3/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/3/2022. Place of execution Sverige.
Delprojektledare Byggnadsverk järnväg distrikt Väst, Göteborg
29 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408409 - Underhållsbeläggning Region Syd Tank FH GK DSS Tender notice

new

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/17/2022. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
Underhållsbeläggning enligt nationell plan
43 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407768 - Bro vid Flokån Rv 50 vandringshinder Tender notice

new

Deadline for tenders 1/28/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/28/2022. Place of execution Dalarnas län.
Miljö landskap, Väg, W Dalarnas län
54 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408672 - Nationellt ramavtal Åtgärdsvalsstudier Tender notice

new

Deadline for tenders 1/14/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/14/2022. Place of execution Sverige.
40 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408285 - Utbyte av 3 rörbroar Jämtlands län Tender notice

new

Deadline for tenders 1/27/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/27/2022. Place of execution Sverige, Jämtlands län.
Utbyte av 3 rörbroar Jämtlands län
53 days left

1 / 9