Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-408561 - Personlig skyddsutrustning Award notice

new

Deadline for tenders 5/2/2022, the notice is published between 7/4/2022 and 7/22/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410163 - NUVA-0022 Mittbanan projektering Award notice

new

Deadline for tenders 5/23/2022, the notice is published between 7/4/2022 and 8/1/2022. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410036 - Besiktningsman Södertälje Sluss och Kanal Tender notice

new

Deadline for tenders 8/29/2022, the notice is published between 7/4/2022 and 8/29/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm.
Uppdraget avser entreprenadbesiktingar enligt de generella bestämmelserna AB04 och ABT06 i projekt Södertälje sluss och kanal
57 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407070 - För utförande av väg 55, Dunker-Björndammen inom Flen kommun, Södermanlands län Tender notice

new

Deadline for tenders 12/9/2022, the notice is published between 7/4/2022 and 12/9/2022. Place of execution Sverige, Södermanlands län.
För utförande av väg 55, Dunker-Björndammen inom Flen kommun, Södermanlands län
159 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409875 - Sannahed uppställningsspår - Projektering FU för UE, E2-bilaga samt BPU Award notice

new

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 7/3/2022 and 9/30/2022. Place of execution Sverige, Östra Mellansverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410248 - Resurskonsult Biträdande Delprojektledare Hubben Tender notice

new

Deadline for tenders 8/31/2022, the notice is published between 7/3/2022 and 8/31/2022. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Biträdande Projektledare Hubben för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
59 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410371 - Väg 40 Brodalsmotet- Projektering inklusive BPU Tender notice

new

Deadline for tenders 9/7/2022, the notice is published between 7/3/2022 and 9/7/2022. Place of execution Sverige.
Framtagande av FU- projektering för ny vägport-Brodalsmotet, Väg 40.
66 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410156 - Biträdande Projektledare, Delprojekt Haga, Stora Projekt Tender notice

new

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 7/3/2022 and 8/19/2022. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Biträdande Projektledare Haga inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Götalands Län.
47 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407858 - v315 Bro ö Gillån, Länsterån, Säterån, (BK4), Produktion Award notice

new

Deadline for tenders 5/16/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 7/31/2022. Place of execution Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410106 - Delprojektledare och Specialiststöd avvattning och hydrogeologi Sundsvalls kommun. Västernorrlands län Award notice

new

Deadline for tenders 5/25/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/1/2022. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-408754 - NUVA-0015 Stångådalsbanan Syd Award notice

new

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 7/28/2022. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410693 - Malmö Rangerbangård, ktl-upprustning, Produktion Tender notice

new

Deadline for tenders 10/16/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 10/16/2022. Place of execution Sverige, Sydsverige, Skåne län.
Utförandeentreprenad avseende kontaktledningsupprustning Malmö rangerbangård. Observera att Trafikverket tillhandahåller samtligt tekniskt godkänt material som är aktuellt i projektet och som finns i Trafikverket Inköp och Logistiks materialkatalog vid tidpunkt för upphandlingens publiceringsdatum. Se AFC.1522 Varor som till-handahålls. Entreprenören ska således inte kalkylera in kostnader för dessa specifika artiklar i sin prissatta mängdbeskrivning och mängdförteckningar. Undantag från ovan gäller kontaktledningsfundament. Kostnader för dessa ska ingå i á-pris och tas med i prissatt mängdförteckning.
105 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-407663 - Utförandeentreprenad v622 Ljustavägen - Ö Birsta GC-väg Tender notice

new

Deadline for tenders 9/30/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 9/30/2022. Place of execution Västernorrlands län.
Objektet avser utförande av ny belyst gång- och cykelväg samt cirkulationsplats på väg 622 Ljustavägen - Östra Birsta i Sundsvalls kommun. I uppdraget ingår även trumbyten, 2 st nya broar och ombyggnation av delar av Fillanvägen.
89 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410606 - Konsultuppdrag Fackgranskning byggnadsverk huskonstruktioner, Västlänken Tender notice

new

Deadline for tenders 8/24/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/24/2022. Place of execution Sverige.
Resurskonsultuppdrag avseende fackgranskning byggnadsverk huskonstruktion, Program Västlänken.
52 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404366 - Totalentreprenad sluss och klaffbro Södertälje kanal Award notice

new

Deadline for tenders 4/8/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 9/30/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405349 - Tryckskyddsaggregat och reservdelar till kompressorer Award notice

new

Deadline for tenders 4/29/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 7/30/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410262 - Byggledare Mark/Väg Skellefteå Södra Program Norrbottniabanan, Stora projekt Award notice

new

Deadline for tenders 6/2/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 8/8/2022. Place of execution Sverige, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410541 - Viltsäker järnväg inom Trollhättans kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 8/19/2022. Place of execution Sverige.
Uppförande av viltpassage i region väst.
47 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-409992 - Väg 63, Utbyte av rörbro 100-24616-1 vid Salbo, Örebro län Tender notice

new

Deadline for tenders 9/7/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 9/7/2022. Place of execution Sverige, Örebro län.
Utbyte av en rörbro över en bäck, väg 63 mellan Kopparberg och Hällefors. Årsmedeldygnstrafiken över bron är totalt ca 800 fordon varav 200 är lastbilar.
66 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-410774 - För utförande avseende utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik inom Bodens kommun, Norrbottens län Tender notice

new

Deadline for tenders 9/5/2022, the notice is published between 6/30/2022 and 9/5/2022. Place of execution Sverige, Övre Norrland.
Objektet avser utförande av byte av lågspänningsställverk och omkopplingsautomatik i Bo-den, Bodens kommun, Norrbotten. Projektets syfte är att säkerställa kraftförsörjningen genom att byta ut befintligt lågspännings-ställverk och omkopplingsautomatik. Projektet ska genomföras med oavbruten strömleverans vid samtliga omkopplingar. Nytt lågspänningsställverk ska placeras på platsen där befintligt lågspänningsställverk står idag för att uppfylla säkerhetskrav. Projektet ska även uppdatera gruppförteckningar för ställverk och elcentraler med korrekt information samt uppdatera skyltningar/märkningar för ställverk och elcentraler samt upp-rätta en skyddsbarriär för mellantransformator med tillhörande elcentral upprättas.
64 days left

1 / 10