Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Trafikverket, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KOM-405326 - Ramavtal konsult inom byggteknik Tender notice
new

Deadline for tenders 6/14/2021, the notice is published between 5/14/2021 and 6/14/2021. Place of execution Sverige.
30 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400062 - För utförande av Halvvarm massabeläggning region Mitt, W och Z-län Award notice
new

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 5/26/2021. Place of execution Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404299 - För utförande av underhållsröjning av skötselgator längs järnväg inom Distrikt Nord Award notice
new

Deadline for tenders 3/5/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 6/11/2021. Place of execution Sverige, Övre Norrland.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404313 - Entreprenadbesiktning järnväg Västlänken och Olskroken planskildhet Award notice
new

Deadline for tenders 3/12/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 6/11/2021. Place of execution Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400359 - Reinvestering av systemen på Motalabron och Sundsvallsbron samt nyinvestering av nytt system på Skurubron för Infrastrukturavgifter Award notice
new

Deadline for tenders 4/16/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 6/11/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400480 - För underhåll av järnvägsbro 3500-1587-1 Ljungan vid Alby, i Västernorrlands län Award notice
new

Deadline for tenders 4/6/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 5/19/2021. Place of execution Sverige, Västernorrlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400446 - Trafiksystem samt Trafikledning väg Tender notice
new

Deadline for tenders 6/15/2021, the notice is published between 5/12/2021 and 6/15/2021. Place of execution Sverige.
31 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400369 - Väg 752 ny bro i Mölnbacka inom Forshaga kommun Award notice
new

Deadline for tenders 3/24/2021, the notice is published between 5/11/2021 and 6/11/2021. Place of execution Sverige, Värmlands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-405196 - Underhållsentreprenad bro över Byske älv Tender notice
new

Deadline for tenders 6/7/2021, the notice is published between 5/11/2021 and 6/7/2021. Place of execution Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Västerbottens län.
Entreprenaden omfattar renovering av bro över Byske älv, Skellefteå kommun.
23 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404761 - Totalentreprenad för utförande av ombyggnad- E6.21 Lundbyleden, delen Brantingsmotet – Ringömotet, gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län Tender notice
new

Deadline for tenders 12/1/2021, the notice is published between 5/11/2021 and 12/1/2021. Place of execution Sverige.
Totalentreprenaden omfattar om- och nybyggnad av följande infrastrukturdelar som i Entreprenaden är indelad i delområden. Ombyggnad av Lundbyleden Ombyggnad av Gator i Backaplan Ombyggnad av Bohusbanan och Nybyggnad av pendeltågsstation Brunnsbo
200 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400341 - Byggledning av Tingstadstunneln Reinvestering (TTR) inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län Award notice

Deadline for tenders 12/21/2020, the notice is published between 5/10/2021 and 5/24/2021. Place of execution Sverige, Västra Götalands län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404220 - Biltvätt Förarprovsbilar Region Nord Sundsvall Award notice

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/17/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404217 - Biltvätt Förarprovsbilar Region Syd Norrköping Award notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/17/2021.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404371 - Avseende erfaren projektledare för vägprojekt inom Stockholms län Award notice

Deadline for tenders 3/15/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/24/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige.
Upphandlingen har avslutats och tilldelad konsult är Urban Factory.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404349 - Nya underläggsplattor typ Heyback Award notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 6/10/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404280 - Översättningstjänster gällande provuppgifter/provfrågor som ska ingå i kunskapsprov för körkortsbehörighet B samt kringtjänster. Award notice

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/17/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404402 - Delprojektledare med inriktning signal till ett antal järnvägsprojekt inom Investering Distrikt Öst/Stockholm Award notice

Deadline for tenders 3/25/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/24/2021. Place of execution Sverige.
Upphandlingen har avslutats och att avtal har tecknats med företaget MyVi AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404451 - Stöd för upprättande av ansökningar inom CEF-utlysningar Award notice

Deadline for tenders 3/31/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 5/17/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-404302 - För utförande reinvestering av tunnelbelysning, Lundbytunneln Göteborg Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2021, the notice is published between 5/10/2021 and 6/11/2021. Place of execution Sverige.
För utförande reinvestering av tunnelbelysning, Lundbytunneln, Göteborgskommun, Västra Göt-aland
27 days left

ProcuringEntityProfile

KOM-400008 - Elkomponenter Award notice

Deadline for tenders 9/4/2020, the notice is published between 5/7/2021 and 6/7/2021.
0 days left

1 / 6