Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Med anledning av en inkommen fråga under annonseringstiden har Trafikverket sett över tidplan för entreprenaden. Vid denna förnyade kontroll bedömer Trafikverket att tidplanen i förfrågningsunderlaget inte är genomförbar. Bland annat gäller ändrade sluttider för färdigställande i anslutande entreprenader, vilket påverkar byggtiden för entreprenaden i denna upphandling. Eftersom tidplanen inte bedöms genomförbar och då entreprenaden är väldigt komplex avser Trafikverket att omarbeta förfrågningsunderlaget och tidplanen och gå ut med upphandlingen på nytt.

Show ongoing procurements