Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Uppandlingen har avbrutits enligt beslut om avbrytande som kommunicerades den 27/2 2023. Trafikverket avbryter härmed upphandlingen av Mälarbanan E 9965 Tunnel och station Sundbyberg-Solna. Motiv: Tillståndsprocessen för nödvändiga tillstånd har försenats. Järnvägsplanen kommer inte vinna laga kraft så att huvudarbeten kan påbörjas i enlighet med upphandlingens förutsättningar. Se även vår AF ”AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande Upphandlingen kommer att fullföljas under förutsättning att genomförandeavtal med Solna Stad och Sundbybergs Stad har signerats”

Show ongoing procurements