Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Trafikverket har beslutat att avbryta upphandlingen av ”Ramavtal Avfallshantering med försäljning av metallskrot vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder”. Skälen för att upphandlingen avbryts är bristande konkurrens. Trafikverket avser att påbörja nytt upphandlingsförfarande inom kort.

Show ongoing procurements