Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Upphandlingen har avbrytits på grund av ändrade förutsättningar för uppdraget som hade medfört väsentliga ändringar av förfrågningsunderlaget.

Show ongoing procurements