[KOM-414108] ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-414108
Place of execution
Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
12951
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket.

Final day for submitting
1/3/2024
Last date for asking questions
12/18/2023
Tender valid until
3/4/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE1
Östra Sverige
Nuts
SE11
Stockholm
Nuts
SE110
Stockholms län
CPV (MD97)
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.