[KOM-413550] Utförande Väg 523 Härskogsvägen, delen Kollsjön-Stora Härsjön

Tender notice overview

Procurement number
KOM-413550
Place of execution
Sverige, Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
12393
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Projektet är en utförandeentreprenad som omfattar nysträckning av ca 1 km av väg 523 (Härskogsvägen) delen mellan Kollsjön och Stora Härsjön. I projektet ingår exv. bäckomledning och ny gångport under väg 523, bergschakt, skogsavverkning samt markåterställande efter rivning av befintlig väg 523 utmed Kollsjön.

Final day for submitting
1/22/2024
Last date for asking questions
1/11/2024
Tender valid until
4/30/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE232
Västra Götalands län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
CPV (MD97)
45223000-6
Byggnads- och anläggningsarbeten

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.