[KOM-414612] Utredning och projektering av riskreducerande åtgärder, väg i Region Väst

Tender notice overview

Procurement number
KOM-414612
Place of execution
Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
13454
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Uppdraget innefattar åtgärdsutredningar av främst skred-, ras- och översvämningsrisker på ett flertal platser i Västra Götalands och Hallands län. Utredningarna skall resultera i åtgärdsförslag med tillhörande kostnadskalkyl. Förkastade alternativ skall dokumenteras. För de utredningar som resulterar i mindre åtgärder skall även bygghandling tas fram.

Final day for submitting
5/6/2024
Last date for asking questions
4/24/2024
Tender valid until
7/29/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE23
Västsverige
Nuts
SE231
Hallands län
Nuts
SE232
Västra Götalands län
CPV (MD97)
71311210-6
Konsulttjänster för vägar

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.