[KOM-415152] Utförande av service och felavhjälpning av reservkraftaggregat för Trafikverket

Tender notice overview

Procurement number
KOM-415152
Place of execution
Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
13982
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Denna upphandling avser avtal avseende riksomfattande förebyggande och avhjälpande underhåll av reservkraftaggregat för beställarens anläggningar för IT-applikation

Final day for applications
4/26/2024

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE1
Östra Sverige
Nuts
SE11
Stockholm
Nuts
SE110
Stockholms län
Nuts
SE12
Östra Mellansverige
Nuts
SE121
Uppsala län
Nuts
SE122
Södermanlands län
Nuts
SE123
Östergötlands län
Nuts
SE124
Örebro län
Nuts
SE125
Västermanlands län
Nuts
SE2
Södra Sverige
Nuts
SE21
Småland och öarna
Nuts
SE211
Jönköpings län
Nuts
SE212
Kronobergs län
Nuts
SE213
Kalmar län
Nuts
SE214
Gotlands län
Nuts
SE22
Sydsverige
Nuts
SE221
Blekinge län
Nuts
SE224
Skåne län
Nuts
SE23
Västsverige
Nuts
SE231
Hallands län
Nuts
SE232
Västra Götalands län
Nuts
SE3
Norra sverige
Nuts
SE31
Norra mellansverige
Nuts
SE311
Värmlands län
Nuts
SE312
Dalarnas län
Nuts
SE313
Gävleborgs län
Nuts
SE32
Mellersta Norrland
Nuts
SE321
Västernorrlands län
Nuts
SE322
Jämtlands län
Nuts
SE33
Övre Norrland
Nuts
SE331
Västerbottens län
Nuts
SE332
Norrbottens län
CPV (MD97)
31682510-8
Reservkraftssystem
CPV (MD97)
50532000-3
Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
CPV (MD97)
50532300-6
Reparation och underhåll av generatorer

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.