[KOM-415890] För upprättande av åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för obehöriga i spår sträckorna Sundbyberg-Stockholm C och Stockholm södra-Älvsjö inom Sundbybergs- och Stockholms kommun, Stockholms län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-415890
Place of execution
Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Other procurement in one step
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
14718
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Syftet med utredningen är att få en fördjupad förståelse för problematiken med obehöriga i spår på de berörda sträckorna. Det innebär att få en bättre förståelse för hur personer tar sig in på spårområdet, var de tar sig in och vad de gör på spårområdet. Detta i syfte att ta fram ytterligare åtgärdsförslag utöver stängsling, som kan minska det obehöriga spårbeträdandet på de aktuella sträckorna. 

Final day for submitting
9/4/2024
Last date for asking questions
8/27/2024
Tender valid until
11/4/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE1
Östra Sverige
Nuts
SE11
Stockholm
Nuts
SE110
Stockholms län
CPV (MD97)
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.