[KOM-405140] Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya systemlösningar för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen

Tender notice overview

Procurement number
KOM-405140
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Trafikverket genomför denna upphandling av nya systemlösningar syftande till att genom digitalisering inom tillståndsbaserat järnvägs-underhåll minska trafikstörningar genom ökad kunskap om effekt-samband relaterade till anläggningens degradering och underhålls-åtgärder. Huvudsaklig målsättning är att nya systemlösningar skapar avsevärt förbättrad driftsäkerhet. Detta genom att reducera det trafikstörande avhjälpande underhållet och förbättra det förebygg-ande underhållet. Tillämpningsområdet är tillståndsbedömning av skarvfritt spår och kontaktledning omfattande systemlösningar som svarar mot Trafikverkets behov. Uppdraget omfattar vidareutveck-ling, verifiering, demonstration (dvs. validering i verklig miljö) samt leverans av systemlösning för: • insamling, lagring, bearbetning och tillhandahållande av data • vidare analys och rapportering inom Trafikverket

Final day for applications
8/15/2021

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
72000000-5
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
CPV (MD97)
72240000-9
Systemanalys och programmering
CPV (MD97)
72310000-1
Behandling av data
CPV (MD97)
72312000-5
Datainmatning
CPV (MD97)
72313000-2
Datafångsttjänster
CPV (MD97)
72314000-9
Datainsamlings- och kollateringstjänster
CPV (MD97)
72316000-3
Dataanalys
CPV (MD97)
72317000-0
Datalagring
CPV (MD97)
72318000-7
Dataöverföring
CPV (MD97)
72319000-4
Tillhandahållande av data
CPV (MD97)
73000000-2
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.