[KOM-404847] Utförande av VA-åtgärder, Svinesund

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404847
Place of execution
Sverige, Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Trafikverket har ålagts att åtgärda VA-anläggningen i tullhuset i Svinesund i Strömstads kommun under 2021. Vid tullhuset finns toaletter kopplade till avlopp och tvätthall kopplade till oljeavskiljare och dagvattensystemet. Idag har tullhuset en underdimensionerad infiltrationsanläggning som är nära slutet av sin tekniska livslängd. Åtgärden består i att ansluta tullhuset till kommunala VA-nätet.

Final day for submitting
6/11/2021
Tender valid until
9/9/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE232
Västra Götalands län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.