[KOM-405608] Förkommersiell upphandling av Kunskapsunderlag avseende mätmetodik för oförstörande provning av tätskikts tillstånd på vägbroar

Tender notice overview

Procurement number
KOM-405608
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Innovation partnership
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Förkommersiell upphandling av framtagning, test och godkännande av ny mätmetod som är oförstörande. Bakgrund: För att skydda våra broar mot fukt och klorider använder vi tätskikt på ovansidan av brobaneplattorna. Tätskikten är placerade under beläggningen och det är idag svårt att avgöra deras tillstånd utan att dels störa trafiken men också genom att man för att kontrollera tätskiktet behöver ta upp hål i beläggningen, så kallade fönsterprov. Dessa fönsterprov ger dessutom bara en lokal kunskap om tätskiktets tillstånd. Tätskiktsbyten sker ungefär var 30:e år på en bro och då är påverkan på trafiken omfattande. Projektet: består i att utveckla en metodik för att mäta och utvärdera tätskikts tillstånd på brobaneplattor av betong. Den teknik som används ska vara oförstörande och kontrollen ska kunna ske utan att omgivande trafik påverkas. Lämpliga mätmetoder finns men behöver utvärderas och kalibreras ytterligare. Mycket av den utveckling som behöver göras är på utvärderingssidan; hur data man får in ska tolkas och presenteras. Genom att utveckla en oförstörande metod för att kontrollera tätskiktens tillstånd möjliggörs digital tillståndsbedömning som kan ligga till grund för ett tillståndsstyrt underhåll. Behov av underhåll kan avgöras utifrån mätningarna och åtgärder kan begränsas. Vi skulle alltså få bättre kunskap om tätskiktens tillstånd och inte behöva byta dem tidigare än vad som är nödvändigt eller byta försent och få allvarliga betongskador. Nuvarande underhåll av tätskikt leder till mycket trafikstörande moment och onödigt stora åtgärder eftersom den inspektionsmetod som används endast möjliggör en bråkdel av broytan som är försedd med tätskikt. Syftet: med projektet är att bredda kunskap samt verifiera och demonstrera i autentisk vägmiljö avseende på oförstörande provning av tätskikts tillstånd på vägbroar. Det ska vara möjligt att inspektera hela den tätskiktförsedda ytan utan trafikstörningar. Den förkommersiella upphandlingen syftar inte till: bidragsgivande avseende produktutveckling. Den förkommersiella upphandlingen syftar inte till att utveckla eller kommersialisera produkter och tjänster på nivå 8-9 på TRL (Technical Readiness Level) eller att kommersiellt upphandla oförstörande provning av tätskikts tillstånd på vägbroar. Vision: Genom att utveckla en oförstörande metod för att kontrollera tätskiktens funktion möjliggörs digital tillståndsbedömning som kan ligga till grund för ett tillståndsstyrt underhåll; tätskikt byts ut vid rätt tidpunkt, varken för tidigt eller för sent. Trafikverket förvaltar många broar där brobaneplattan är av betong så vi ser en stor nytta med att få tillgång till en oförstörande och tillförlitlig metod. Även många andra förvaltare av broar kan vara intresserade av detta.

Final day for submitting
8/23/2021
Tender valid until
12/19/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
71352000-0
Mätningar under markytan
CPV (MD97)
71632200-9
Oförstörande provning
CPV (MD97)
73300000-5
Planering och genomförande av forskning och utveckling

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.