[KOM-400193] Utbyte av Erikssunds- och Stäketbro, 2st öppningsbrara broar

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400193
Place of execution
Sverige, Östra Sverige, Stockholm
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Objektet består av fem stycken huvuddelar, tre stycken huvuddelar för Stäket bron och två huvuddelar för Erikssunds bron. Stäket: Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs samt rivning av befintligt manöverhus och uppförande av nytt manöverhus i nytt läge. Erikssund: Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas samt uppförande av nytt manöverhus. Beställaren har valt att inte tilldela kontraktet i separata delar eftersom entreprenaden utgör en teknisk helhet och utförandet är likartat för Erikssund och Stäket.

Final day for submitting
5/3/2021
Tender valid until
8/3/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE1
Östra Sverige
Nuts
SE11
Stockholm
CPV (MD97)
44212100-0
Bro
CPV (MD97)
44212120-6
Brokonstruktioner
CPV (MD97)
45111000-8
Rivning och förberedande anläggningsarbeten
CPV (MD97)
45111100-9
Rivning
CPV (MD97)
45221110-6
Byggnation av bro
CPV (MD97)
45221111-3
Byggnation av vägbro
CPV (MD97)
71322300-4
Konstruktion av broar

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.