[KOM-405543] Ombyggnation av Nordstans lastgata i Göteborg

Tender notice overview

Procurement number
KOM-405543
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser ombyggnation av Nordstans lastgata på utförandeentreprenad, som innebär att lastgatan flyttas från fastighetens norra sida till den östra sidan. Entreprenaden omfattar bygg, installation, rivning och ytskikt.

Final day for submitting
9/13/2021
Tender valid until
1/31/2022
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
44000000-0
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)"
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45110000-1
Rivning av byggnader och schaktning
CPV (MD97)
45213000-3
Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
CPV (MD97)
45213100-4
Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
CPV (MD97)
45213310-9
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport
CPV (MD97)
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
CPV (MD97)
45230000-8
"Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
CPV (MD97)
45300000-0
Byggnadsinstallationsarbeten
CPV (MD97)
45310000-3
Installation av elektriska ledningar och armatur
CPV (MD97)
45320000-6
Isoleringsarbeten
CPV (MD97)
45330000-9
Rörmokeriarbeten
CPV (MD97)
45340000-2
Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
CPV (MD97)
45400000-1
Färdigställande byggnadsarbeten

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.