[KOM-405783] 5 st Resurskonsulter gällande specialister inom samhällssäkerhet

Tender notice overview

Procurement number
KOM-405783
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

- Fem resurskonsulter, specialister samhällssäkerhet (säkerhetsskydd, informationssäker-het, krishantering, tillträdesskydd, systematiskt brandskyddsarbete mm). Uppdraget innebär att vara resurs inom VO Stora projekt, huvudsakligen (inledningsvis) i projekt ERTMS, Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Mälarbanan men även andra projket inom Trafikverket kan bli aktuella att stötta. Varje uppdrag (fem uppdrag) utförs av en person (totalt fem personer).

Final day for submitting
8/19/2021
Tender valid until
1/13/2022
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
71000000-8
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
CPV (MD97)
75240000-0
Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
CPV (MD97)
79700000-1
Undersöknings- och säkerhetstjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.