[KOM-400178] För utförande av Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Mark och trafik

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400178
Place of execution
Sverige, Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Entreprenaden avser projekt Reinvestering av Tingstadstunneln, Entreprenad Mark & Trafik i Göteborgs kommun, Västra Götalands Län. Entreprenad Mark & Trafik har en stor geografisk spridning och innefattar till största delen arbeten i trafikintensiv miljö. Det ställs krav på en proaktiv och lyhörd kommunikation som tillsammans med fokus på planering ska möjliggöra ett lyckat genomförande. Kontraktet avser uppdrag enligt Trafikverkets modell för samverkan Bas med inslag av samverkan Hög.

Final day for submitting
2/17/2021
Tender valid until
5/31/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE232
Västra Götalands län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
CPV (MD97)
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.