[KOM-400222] För utförande av E6.20 Hisingsleden, södra delen, Volvomotet inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400222
Place of execution
Sverige, Västra Götalands län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Volvomotet är en av tre delar inom projektet ”E6.20 Hisingsleden, södra delen”. Objektet omfattar bland annat: - Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, sektion 1/600 – 2/450 - Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg, cirka 1 km - Nybyggnad enskild väg/bussgata, cirka 1 km - Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg - Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km - Två byggnadsverk - Ny belysning längs hela sträckan

Final day for submitting
4/28/2021
Tender valid until
7/28/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE232
Västra Götalands län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.