[KOM-400286] Utförande av tillfällig omledning av E4 och utförande av permanent bro vid E4 Helenelund i Sollentuna kommun och Kista i Stockholms stad, Stockholms län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400286
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Omledning av E4, rivning av befintlig vägport samt byggande av ny vägport anpassad för tvärbanan.

Final day for submitting
1/20/2021
Tender valid until
5/21/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45111000-8
Rivning och förberedande anläggningsarbeten
CPV (MD97)
45221000-2
Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
CPV (MD97)
45221100-3
Anläggningsarbeten för broar

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.