[KOM-400303] Utförandeentreprenad RV35 ombyggnation till mötesfri landsväg Sandtorpet Björkåkla inom Linköpings kommun

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400303
Place of execution
Östergötlands län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Objektet avser utförande av breddning av befintlig väg som ändrar vägsektionen till en 2+1 väg med mitträcke mellan körbanorna på sträckan Sandtorpet-Björkåkla. Som del av breddningen följer också förbättringar av väggeometrin liksom andra ombyggda korsningar, byggande av ny sidoväg, nya gång- och cykelvägar, busshållplatser och bullerskydd

Final day for submitting
2/1/2021
Tender valid until
6/28/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE123
Östergötlands län
CPV (MD97)
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV (MD97)
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.