[KOM-409560] Ansökningsinbjudan till Dynamiskt inköpssystem (DIS) för kurser inom IT-området Systemutveckling

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
KOM-409560
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
8403
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Inom Trafikverket finns ett behov av kurser inom IT-området Systemutveckling och upphandling sker i form av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS). Trafikverket kommer att kvalificera leverantörer som ansöker om att få delta och få en plats i DIS. Vid kommande avrop i DIS avser Trafikverket att i första hand köpa redan befintliga kurser i leverantörens ordinarie kursutbud. Leverantörer väljer att ansöka om att få kvalificera sig till DIS-området kurser i Systemutveckling. Leverantörer gör sig då tillgänglig att i senare skede ta emot olika typer av avrop på kurser inom området systemutveckling. Leverantörerna väljer sedan själv vilka avrop som besvaras med ett anbud.

Final day for submitting
3/31/2032
Last date for asking questions
3/31/2032
Tender valid until
3/31/2032
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
79632000-3
Utbildning av personal
CPV (MD97)
80000000-4
Undervisning och utbildning
CPV (MD97)
80500000-9
Utbildningstjänster
CPV (MD97)
80511000-9
Personalutbildning

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.