[KOM-400431] Förkommersiell upphandling varning för ankommande tåg

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400431
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Syftet med denna förkommersiella upphandling är att stimulera utveckling av nya innovativa lösningar som varnar olika trafikanter för ankommande tåg. Målet är att minst två deltagare har utvecklat innovativa, lättillgängliga, lättanvända lösningar som vid användning varnar olika trafikanter för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar. Trafikverkets vision är att de nya lösningarna som utvecklas under den förkommersiella upphandlingen används av trafikanter och leder till att ingen trafikant dör eller skadas allvarligt vid plankorsningar som saknar fysiska skyddsanordningar. Trafikverket kommer inte att köpa de nya lösningarna, varför deltagarna efter genomfört uppdrag förväntas kommersialisera sina nya lösningar. Deltagarna förväntas därmed att ha utvecklat en hållbar affärsmodell.

Final day for submitting
2/12/2021
Tender valid until
8/31/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
38112100-4
Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
CPV (MD97)
63711100-7
Tågövervakning

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.