[KOM-400370] 13, 17, 23, E22 Ringsjön, vattenskyddsåtgärder inom Höör och Hörbys kommun

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400370
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Åtgärder för att minska risken för föroreningar att ta sig via vattendrag till Ringsjön, som är en reservattentäkt. Sex korsningspunkter ingår i projektet. Åtgärderna handlar om att anlägga semitäta diken, med delvis nya ledningar och brunnar, ett fördröjningsmagasin i form av en damm vid en av åtgärdspunkterna samt byte av räcken och anläggande av kantsten.

Final day for submitting
2/15/2021
Tender valid until
4/15/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
45112100-6
Dikesgrävning
CPV (MD97)
45222000-9
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
CPV (MD97)
45231300-8
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
CPV (MD97)
45262600-7
Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.