[KOM-400306] Datafångst och ajourhållning för ÅDT-mätningar geografiskt område Mitt och Öst

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400306
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata.

Final day for submitting
2/8/2021
Tender valid until
8/31/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
34972000-1
Trafikmätare
CPV (MD97)
71300000-1
Ingenjörstjänster
CPV (MD97)
71350000-6
Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster
CPV (MD97)
71355000-1
Mätningstjänster
CPV (MD97)
72313000-2
Datafångsttjänster
CPV (MD97)
72316000-3
Dataanalys

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.