[KOM-400472] Visby vattenskyddsåtgärder för väg 143 och väg 147

Tender notice overview

Procurement number
KOM-400472
Place of execution
Sverige, Gotlands län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Uppdraget omfattar åtgärder längs med väg 143 samt väg 147 vid Visby, Gotland, med syfte att skydda Visbys grundvattentäkter från förorening vid haveri på vägen samt från kontinuerlig påverkan av vägdagvatten. I uppdraget ingår att upprätta två vägplaner, två förfrågnings-underlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning samt överlämnandekoordinator.

Final day for submitting
3/1/2021
Tender valid until
6/24/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE214
Gotlands län
CPV (MD97)
71311000-1
Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
CPV (MD97)
71313000-5
Miljötekniska konsulttjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.