[KOM-404228] För upprättande av vägplan, framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning för gång och cykelväg längs E14 i Bräcke Kommun, Jämtlands län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404228
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Final day for applications
2/1/2021

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
CPV (MD97)
71311210-6
Konsulttjänster för vägar
CPV (MD97)
71315200-1
Byggkonsulttjänster

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.