[KOM-404460] Trädsäkringsledare för Trädsäkring invid järnväg, inledningsvis vid Malmbanan

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404460
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Utmed Sveriges järnvägar växer skog i mycket nära anslutning till spåret. För att säkra att träd inte faller över spåren genomförs underhåll i form av trädsäkring, avverkning av riskträd eller riskbestånd samt röjning av vegetation för att erhålla en robustare bana. Trädsäkring genom-förs så att träd inom 20 meter från spårmitt avverkas samtidigt som trafik pågår. Hittills har 450 mil järnväg trädsäkrats. Trädsäkring av flera viktiga banor kommer att fortsätta som en del i ett för-bättrat tillstånd i underhållet. Avverkning av riskträd innebär att träd med tydliga egenskaper som innebär att de riskerar att falla ned över järnvägsanläggningen identifieras och avverkas. Omhändertagande av riskträd sker på alla banor i landet. Röjning av områden som trädsäkras sker inom 3-5 år efter genomförd trädsäkring enligt en fastställd planering.

Final day for submitting
3/19/2021
Tender valid until
8/9/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
CPV (MD97)
77200000-2
Skogstjänster
CPV (MD97)
77210000-5
Skogsavverkning
CPV (MD97)
77211000-2
Tjänster i samband med skogsavverkning
CPV (MD97)
77211300-5
Trädröjning
CPV (MD97)
77211400-6
Trädfällning
CPV (MD97)
77211500-7
Trädvård

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.