[KOM-404450] För utförande av ESIK Gällö inom Bräcke kommun, Jämtlands län

Tender notice overview

Procurement number
KOM-404450
Place of execution
Sverige, Västernorrlands län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Mittnordenkorridoren förbinder med väg och järnväg regionerna kring Trondheim, Östersund och Sundsvall. För att Mittnorden korridoren ska få en bra och effektiv standard krävs att ett antal brister i transportinfrastrukturen åtgärdas. På den svenska sidan är bristerna i restider påtagliga på Mittbanan. Det finns behov av hastighetshöjande åtgärder för minskad restid samt behov av kapacitetshöjande, typ ESIK, åtgärder för att klara framtida förväntad trafikökning. På driftplatsen i Gällö ska anläggningen rustas upp och bland annat förses med ESIK, Enkelspår Samtidig Infart Kort.

Final day for submitting
3/19/2021
Tender valid until
5/19/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE321
Västernorrlands län
CPV (MD97)
34632200-8
Elektrisk signalutrustning för järnväg
CPV (MD97)
45233000-9
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
CPV (MD97)
45234115-5
Arbeten med järnvägssignaler
CPV (MD97)
45234116-2
Spåranläggning

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.