[KOM-411864] Björkö Färjeläge i Öckerö kommun

Tender notice overview

Procurement number
KOM-411864
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
10707
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser att ersätta ett befintligt stöd ute i vattnet till en färja på Björkö färjeled. I entreprenaden ingår demontage av befintligt stöd. Tillverkning av ett nytt stöd och montage av det nya stödet i samma läge som det befintliga. Etableringen är belägen i havsbandet där kraftiga vindar och snabba och stora vattenivåförändringar är vanligt förekommande.

Final day for submitting
6/26/2023
Last date for asking questions
6/16/2023
Tender valid until
10/26/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
45241100-9
Anläggningsarbeten för kajer

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.