[KOM-412558] Ramavtal avseende experter inom civilt försvar

Tender notice overview

Procurement number
KOM-412558
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
11401
Prior information notice

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för avrop av resurser med hög kompetens inom området civilt försvar. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, Sveriges medlemsansökan till i Nato samt Trafikverkets utökade uppdrag som bland annat sektorsansvarig myndighet inom sektorn Transport och som beredskapsansvarigmyndighet inom sektorn Elektroniska kommunikationer och post. Detta sammantaget gör att Trafikverket är i behov av ökad förmåga inom civilt försvar, vilket även inkluderar ökad förmåga utifrån ett tekniskt perspektiv. Ramavtalet omfattar bland annat kompetenser inom IT teknik för hantering av skyddsvärd information och metoder och arbetssätt för hantering av skyddsvärd information .

Note that this is a prior information notice. The procurement documents are expected to be available
5/25/2023
Expected last tender date
8/18/2023
Expected agreement start
10/16/2023

You can view details about the upcoming procurement by clicking prior information notice in the menu on the left.

Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för avrop av resurser med hög kompetens inom området civilt försvar. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, Sveriges medlemsansökan till i Nato samt Trafikverkets utökade uppdrag som bland annat sektorsansvarig myndighet inom sektorn Transport och som beredskapsansvarigmyndighet inom sektorn Elektroniska kommunikationer och post. Detta sammantaget gör att Trafikverket är i behov av ökad förmåga inom civilt försvar, vilket även inkluderar ökad förmåga utifrån ett tekniskt perspektiv. Ramavtalet omfattar bland annat kompetenser inom IT teknik för hantering av skyddsvärd information och metoder och arbetssätt för hantering av skyddsvärd information

Final day for applications
6/26/2023

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
72220000-3
Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
CPV (MD97)
75222000-8
Civilförsvarstjänster
CPV (MD97)
75241000-7
Tjänster för allmän säkerhet

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.