[KOM-412176] FSE504 Akallalänken Södra, Förbifart Stockholm

Tender notice overview

Procurement number
KOM-412176
Place of execution
Sverige, Stockholm
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
11019
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Entreprenad FSE504 – Akallalänken Södra – är geografiskt belägen i norra Stockholm - mellan Hjulsta och Akalla. Entreprenaden består av byggnation av väg, busshållplats, gång- och cykelväg samt vägbro över E18. Arbeten kommer i stort att utföras inom Igelbäckens kulturreservat. Entreprenaden bedrivs inom ramen för Förbifart Stockholm.

Final day for submitting
2/15/2024
Last date for asking questions
2/5/2024
Tender valid until
5/14/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
Nuts
SE11
Stockholm
CPV (MD97)
34929000-5
Vägmaterial för motorvägar
CPV (MD97)
34996000-5
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar
CPV (MD97)
44113000-5
Vägbyggnadsmaterial
CPV (MD97)
45100000-8
Förberedande anläggningsarbeten
CPV (MD97)
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
CPV (MD97)
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
CPV (MD97)
45221111-3
Byggnation av vägbro
CPV (MD97)
45222000-9
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
CPV (MD97)
45233000-9
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
CPV (MD97)
45233100-0
Anläggning av huvudvägar och andra vägar
CPV (MD97)
45233120-6
Vägbygge
CPV (MD97)
45233124-4
Anläggningsarbeten för huvudvägar
CPV (MD97)
45233125-1
Anläggningsarbeten för vägkorsningar
CPV (MD97)
45233130-9
Anläggningsarbeten för allmänna vägar
CPV (MD97)
45233140-2
Vägarbeten
CPV (MD97)
45233226-9
Anläggningsarbeten för tillfartsvägar
CPV (MD97)
45233300-2
Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.