[KOM-413497] Frikyla

Tender notice overview

Procurement number
KOM-413497
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring organisation
Trafikverket
JournalID
12340
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

Upphandlingen sker genom ett tvåstegsförfarande där en ansökningsinbjudan publiceras i upphandlingssystemet. De anbudssökande som kvalificeras i första steget bjuds in till steg två för att lämna anbud. Sortiment som avses upphandlas är Frikyla, ett miljövänligt och energisnålt kylsystem som placeras i teknikhus och kiosker för att optimera luften i förhållande till storleken på husen.

Final day for applications
10/3/2023

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
Nuts
SE
Sverige
CPV (MD97)
39717000-1
Fläktar och luftkonditioneringsapparater
CPV (MD97)
42510000-4
Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
CPV (MD97)
42522000-1
Fläktar, ej för hushållsbruk

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.